1152 – Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drie-enige God
Zaterdag 14 juni 2014, 12.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er is maar één God – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – alle onderscheiden Personen in Één. Er zijn geen drie afzonderlijke eenheden, want Wij zijn Één – God de Vader, Schepper van Alles; God de Zoon, zoals Hij zich openbaarde om onder jullie te leven en God de Heilige Geest, aan de mensheid gegeven als het Geschenk waarmee de Waarheid jullie hart vult met kennis, nieuw leven en de Kracht van Mijn Liefde.

Wanneer jullie naar Mij komen, komen jullie naar Mijn Vader. Wanneer de Heilige Geest jullie roept, komt Het van de Vader. Alles komt van God. Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drie-enige God. Maar weet dit. Om de Vader te kennen, moeten jullie God de Zoon erkennen, want zonder Mij, Jezus Christus, kunnen jullie de Vader niet kennen.

God houdt van al Zijn kinderen, maar Zijn kinderen houden niet van Hem zoals ze zouden moeten. Dat is niet erg, want door Mij zullen ze een deel van Mijn Nieuwe Koninkrijk op Aarde worden. Dan zijn er diegenen die de Boze volgen en die, willens en wetens, hem de gave van hun vrije wil geven. Het is dan dat ze niet langer controle hebben over hun acties, want de duivelse geesten in hen gebruiken hen om andere kwetsbare zielen te werven. Deze zielen aanbidden God niet – in plaats daarvan aanbidden ze Satan. Ik smeek jullie om Mij te helpen om deze arme ongelukkige zielen te redden, want zij kunnen hun eigen ziel niet meer redden door hun vrije keuze. Ik wens dat jullie, door jullie gebeden, smeken voor de verlichting van de zielen in gevangenschap, zodat ze terug naar Mij zullen komen.

Kruistocht Gebed (157) - Voor de zielen in gevangenschap

“O lieve Jezus, verlos die zielen die slaven zijn van valse goden en Satan. Help ons door onze gebeden om hun verlichting te brengen van de pijn van bezetenheid.

Open de poorten van hun gevangenis en toon hen de weg naar het Koninkrijk van God, voordat ze in gijzeling worden genomen door Satan in de afgrond van de Hel.

Wij smeken U, Jezus, om deze zielen te bedekken met de Kracht van de Heilige Geest,

zodat ze op zoek gaan naar de Waarheid; help hen om de moed te vinden om hun rug toe te keren aan de strikken en de verdorvenheid van de duivel. Amen.”

Het probleem waarmee zielen, die valse goden aanbidden, geconfronteerd worden is dat ze zichzelf openen voor de geest van het kwaad, die slechts een kleine fractie van hun vrije wil nodig heeft om hen te besmetten. Valse goden leiden zielen in vreselijk gevaar. Het grootste gevaar waarmee zij geconfronteerd worden is dat ze geloven dat dergelijke praktijken normaal zijn, gezond voor de geest en een middel om vrede en rust in hun leven te vinden. Het enige wat ze zullen vinden zijn pijn en verdriet.

Wees gewaarschuwd voor de gevaren van het volgen van het occulte en new age-praktijken, want ze zijn niet van Mij. Het is alleen door Mij, Jezus Christus, te volgen dat jullie Eeuwig Leven kunnen hebben. Het tegenovergestelde van leven is de dood. Dood van het lichaam betekent niet het einde van jullie bestaan. Jullie bestaan is voor de eeuwigheid. Eeuwig Leven komt alleen door Mij. Eeuwige dood komt van Satan.

Jullie Jezus