1149 Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven
Dinsdag 10 juni 2014, 12.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, mensen vragen zich wellicht af waarom het Heilig Misoffer tegen elke prijs moet bewaard blijven? De Mis is het brandpunt van Mijn Tegenwoordigheid Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid in de wereld. Mijn Tegenwoordigheid brengt zowel Leven als Licht. Zij zal Leven schenken aan de ziel en haar vullen met unieke Genade. Zij zal Licht meebrengen Mijn Licht dat sterker is dan de zon. Een glimp van Mijn Licht is voldoende om een donkere kamer te verlichten. Zolang Mijn Heilige Eucharistie in grote ere wordt gehouden op de altaren van Mijn Kerken, zal er leven zijn. Zonder haar zal er duisternis heersen. Wanneer Ik niet Tegenwoordig ben, is er geen Licht. Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven.

Om het even welke nieuwe regels jullie zullen opgedrongen worden in Mijn Naam, omwille van evangelisatie en eigentijdsheid, weet dat indien Mijn Eucharistie niet langer vereerd wordt zoals zou moeten en zoals Zij bedoeld werd, dat jullie er zeker van kunnen zijn dat het niet lang meer zal duren voor Zij totaal verdwijnt. Op de dag dat het zover is, zal duisternis over de Aarde neerkomen. Jullie zullen dat niet zien, maar jullie zullen het voelen in de koude harten van de mensen, want tegen dan zal de mensheid veranderd zijn. Eens Mijn Tegenwoordigheid afneemt, zullen de poorten van de Hel geopend worden en de antichrist zal Mijn Plaats in Mijn Kerk innemen. Hij die niet van Mij komt, zal op de troon zitten die rechtmatig de Mijne is. En Mijn Kerk zal zich aan zijn voeten neerwerpen. Dat zal het grootste verraad zijn tegenover Mij, jullie Jezus, sinds Judas Mij aan Mijn vijanden overleverde om gekruisigd te worden.

Mijn Kerk zal als eerste vervolgd worden en de zwakken van geloof zullen eer bewijzen aan het beest. Het zullen diegenen zijn die er aanspraak op maken Mijn Kerk te vertegenwoordigen die Mij, eens te meer, zullen kruisigen. Wanneer de bedrieger afkondigt dat hij Mij is, zullen de uren beginnen aftellen en dan zal met oorverdovend geluid van de openscheurende hemel en het gegalm van de donder, Mijn wederkomst bekend gemaakt worden. Dan zal de wereld eindelijk de Waarheid begrijpen van Mijn Belofte om terug te komen om Mijn Koninkrijk op te eisen en eenheid te brengen in Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk zij die Mij trouw bleef doorheen alle beproevingen en ellende.

Niets kan Mijn Kerk overwinnen, want onder Mijn Leiding en bestuur zal zij ontoegankelijk blijven voor het beest en voor al die verraders die Mij zullen verraden hebben uit eigen winstbejag.

Luister nu naar Mijn Belofte. Al wat Ik jullie zei dat zou gebeuren, zal gebeuren. Al wat Ik jullie beloofde zal vervuld worden. Al wat van Mij is, is van jullie. Jullie allen behoren Mij toe. Klamp jullie aan Mij vast als jullie leven je lief is, want zonder Mijn Bescherming, zullen jullie in dwaling vallen en dat zou Mijn Hart breken. Laat Mij nooit in de steek voor hem die jullie haat. Ik zal jullie nooit verlaten, want Ik bemin jullie te zeer. Ik trek jullie naar Mij toe en toch trekken jullie je terug. Waarom? Waar zijn jullie bang voor? Weten jullie niet dat jullie van Mij zijn en dat dit een natuurlijk geboorterecht is? Steun op Mij, Mijn geliefde volgelingen, want spoedig zullen jullie je verloren voelen en niet meer weten waar naartoe. En Ik zal wachten om jullie Mijn liefde te brengen en jullie troost te schenken. Kom. Vrees Mij niet. Ik kom enkel met liefde om jullie Mijn Vrede te brengen.

Mijn Licht brengt jullie inzicht.

Mijn Liefde brengt jullie hoop.

Mijn Hart brengt jullie troost.

Mijn Handen genezen jullie.

Mijn Ogen zien jullie.

Mijn Wonden trekken jullie.

Mijn Lichaam voedt jullie.

Mijn Pijn is van jullie.

Jullie pijn is de Mijne.

Mijn Barmhartigheid zal jullie redden.

Mijn Woord is jullie weg naar Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus