1148 - Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan Liefde niet verslaan als ze van God komt.
Maandag 9 juni 2014, 21.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik om in contact te komen met hen die het geloof verloren hebben, met diegenen die niet meer in Mij geloven en ook met de onwetenden.

Deze Boodschappen zijn voor de wereld – niet alleen voor de uitverkorenen die Mij met alle eer groeten en wier zielen vol zijn van liefde voor Mij. Ik houd van iedereen, maar Ik reken op de getrouwen om het Woord van God te verspreiden, om zo binnen die verharde gesloten harten het vuur van Mijn Liefde te ontsteken.

Indien jullie Mij liefhebben, dan zullen jullie voor anderen alle goede daden verrichten die Ik jullie geleerd heb. Jullie zullen anderen behandelen, zoals Ik jullie heb liefgehad. Jullie zullen geduld hebben met mensen die jullie verachten voor het dragen van de badge van het  Christendom. Jullie zullen de zwakken omhelzen: hun Mijn Liefde leren in alles wat jullie zeggen en doen. Christen zijn betekent: Mijn Woord in elk opzicht te handhaven. Jullie mogen nooit vergeten dat Mijn Liefde Goddelijk is. Mijn Godheid is onberispelijk en de Kracht van de Heilige Geest is onoverwinnelijk wanneer zij Aanwezig is in elk Werk dat van Mij komt. Mijn Werken zijn krachtig en zullen groeien en zich als een sterke windvlaag verspreiden met een snelheid die jullie begrip te boven gaat. Dus wanneer Ik Mijzelf bekend maak met Mijn Woord – Mijn Boodschappen aan de wereld – dan zal Ik, indien jullie Mij omarmen, grote genade betonen aan allen die Mijn Beker bereidwillig opnemen. Wanneer jullie de Gaven aanvaarden die Ik jullie geef en ze gebruikt, zoals Ik verlang dat jullie doen, voor het welzijn van anderen, dan zullen grote wonderen van bekering plaatsvinden. Mijn Liefde, wanneer jullie haar van Mij aanvaarden, zal zich naar anderen verspreiden. Wanneer anderen jullie liefde ontvangen, zullen ook zij herkennen waar ze vandaan komt.

Mijn Liefde, wanneer die ingeprent is in jullie ziel door de kracht van de Heilige Geest, brengt jullie op jullie knieën voor Mij, huilend van vreugde. Vergis jullie niet: jullie zullen de Liefde van God onmiddellijk herkennen wanneer ze jullie hart doorboort door de Kracht van de Parakleet (Bemiddelaar). Dan zullen jullie de Kracht van de Liefde begrijpen want Ik Ben Liefde. Ik Ben de Kracht waarvoor elke demon, elke afvallige engel en Satan zelf op de grond vallen van pijn, want ze hebben geen macht over Mij.

Wanneer jullie toestaan dat Mijn Liefde jullie zielen verzadigt, dan zullen ook jullie in jullie binnenste de macht hebben, om elke vorm van kwaad in de wereld te verslaan. Mijn Liefde vernietigt de macht van Satan en al zijn demonen. Mijn Liefde zal jullie wapen zijn tegen de goddeloosheid, waaraan jullie het hoofd zullen moeten bieden, omdat jullie in Mijn Naam spreken. Aanvaard Mijn Liefde en bemin altijd Mijn vijanden. Haat Mijn vijanden niet, want dat is precies wat de Boze wil dat jullie doen, zodat hij de haat kan verspreiden. Liefde die zich verbreidt, brengt liefde in anderen voort net zoals haat twijfel, angst en woede voortbrengt. Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan de Liefde niet verslaan als ze van God komt.

Ik wil jullie dit Kruistochtgebed geven om jullie te beschermen tegen haat.

Kruistochtgebed (156) - Bescherming tegen haat

“Lieve Jezus, geef mij Uw Liefde en open mijn hart om Uw Liefde met dankbaarheid te aanvaarden. Laat Uw liefde op mij schijnen door de Kracht van de Heilige Geest, opdat ik een baken van Uw Barmhartigheid word.

Omring mij met Uw Liefde en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat doen verflauwen, die ik tegenkom wanneer ik het nieuws van Uw Woord verspreid. Stort Uw genade over ons uit en vergeef hen die U verwerpen, U beledigen en die onverschillig staan tegenover Uw Goddelijkheid. Geef hun de Gave van Liefde.

Laat Uw liefde doorschijnen in tijden van onzekerheid, zwak geloof, in tijden van beproevingen en lijden en help mij door de Kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid aan diegenen te brengen die Uw Hulp het meest nodig hebben. Amen.”

Mijn lieve volgelingen, jullie zullen Mijn Bescherming meer dan ooit nodig hebben wanneer deze Missie groeit. Mijn liefde zal jullie altijd bedekken en Ik zal Mijzelf aan jullie bekend maken door Mijn Woord, door de Genade van de Heilige Geest en door de bekering, die deze Missie van Verlossing, dank zij het gebed, aan de wereld zal brengen.

Twijfel nooit aan Mijn Godheid of de Kracht van God, want zonder Mij zijn jullie niets.

Jullie Jezus