1147 Moeder van Verlossing: Ik vraag hen die deze Boodschappen volgen om te bidden voor deze Missie
Zondag 8 juni 2014, 14.45 u.

Mijn kind, mag Ik allen die deze Boodschappen volgen verzoeken om voor deze Missie te bidden. Jullie gebeden worden gevraagd om dit Werk te beschermen tegen al de valstrikken en daden van de Boze (gepleegd) door diegenen die hem dienen en eren. Nooit voordien zijn jullie Gebeden zo nodig geweest als in deze tijd. Het werk van de duivel tegen deze Missie van Verlossing is krachtig en zijn haat neemt toe. Indien jullie God niet vragen om zijn haat en zijn invloed op de mensheid te ontkrachten, dan zullen zijn bezigheden succes hebben en zielen vernietigen wier enige hoop op redding zal bestaan in de Gaven die God aan Zijn kinderen schenkt.

Ik vraag jullie, lieve kinderen, om te bidden voor al diegenen die hun leven toewijden aan Gods oproep en voor deze Missie. Dit Gebed moet gebeden worden voor al Gods profeten, zieners en heilige dienaars, opdat zij voortgaan met Hem te dienen terwijl Hij het Laatste Verbond tot voltooiing brengt.

Kruistochtgebed (155) tot Bescherming van de Missie van Verlossing

O liefste Moeder van Verlossing, aanhoor onze roep tot bescherming van de Missie van Verlossing en tot vrijwaring van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die de Wil van God trotseren in dit grote moment van de geschiedenis. Wij vragen dat U al diegenen beschermt die uw oproep en het Woord van God beantwoorden, om iedereen te redden van de vijanden van God. Help alstublieft die zielen te bevrijden die ten prooi vallen aan het bedrog van de duivel en open hun ogen voor de Waarheid.

O Moeder van Verlossing, help ons arme zondaars, waardig gemaakt te worden om de Genade van volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de Naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Bescherm deze Missie tegen kwaad. Bescherm uw kinderen voor vervolging. Bedek ons allen met uw Allerheiligste Mantel en begunstig ons met de Gave ons geloof te handhaven, telkens wij uitgedaagd worden om de Waarheid te spreken en om het Heilig Woord van God bekend te maken, al onze dagen, nu en altijd. Amen.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten jullie Gebeden elke dag aanbieden aan mijn Zoon tot bescherming van deze Missie tegen de haat van Satan. Wanneer jullie dat doen zal elke Zegening jullie geschonken worden. Aan diegenen onder jullie die ertoe in staat zijn, alstublieft, laat zo veel als jullie kunnen, Missen opdragen voor Gods profeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid en voor al Gods dienaren, opdat door Gods Barmhartigheid alle zielen met Hem verenigd zullen worden in Zijn Koninkrijk, voor altijd.

Uw geliefde Moeder

Moeder van Verlossing