1146 - Het geloof van de geestelijkheid zal worden vertrapt door de grootste vijand van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist.
Zaterdag, 7 juni 2014, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Geest van Waarheid, die wijd verspreid is door Mijn Kerk op Aarde, moet volgehouden worden, gevoed en bevestigd, door die heilige dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al Gods kinderen toevertrouwde.

De priesters in Mijn Kerk zullen binnenkort met uitdagingen geconfronteerd worden, die zullen meebrengen dat velen het erg moeilijk gaan hebben om Mijn Woord te handhaven. Al wat niet van Mij komt zal hun voorgesteld worden door de verraders onder hen.

Hoe verlang Ik om hen te troosten en hoe zal Ik al doen wat in Mijn Macht ligt om hun ziel te vullen met het Vuur van de Heilige Geest. Ik zal dat doen opdat ze alert blijven, rustig en zonder twijfels, wanneer hun gevraagd wordt om mee te werken in een leer, die niet de Mijne zal zijn. Zij moeten als hoeders van Mijn Woord bereid zijn om loyaal te blijven aan Mij. Maar ze zullen overgehaald worden om een nieuwe interpretatie van Mijn Woord na te streven en dat zal leiden tot ernstige dwaling. Indien zij onschuldige zielen en diegenen die Mij zijn toegewijd in dwaling zouden leiden en tot godslastering brengen, dan zullen zij schuldig zijn aan het omhelzen van de leerstellingen van de Hel. Daarvoor zullen ze ervaren wat het is om de Toorn van Mijn Vader te voelen.

De priesters die Mij toebehoren zullen het nodig hebben om hun geloften van liefde, liefdadigheid en kuisheid te vernieuwen, indien zij in een Staat van Genade willen blijven, om Mij te dienen zoals zij zich hebben toegewijd om dat in Mijn Naam te doen. Helaas zal de macht van het kwaad dat hen zal overwinnen, van die aard zijn dat velen de druk die op hen wordt uitgeoefend gewoon te zwaar vinden om weerstand te bieden. Anderen zullen de nieuwe leer omarmen en ze zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe een-wereld priesterschap dat binnenkort zal worden aangekondigd – terwijl ze de Drie-enige God niet langer zullen dienen. Zij zullen dan vele zielen tot geloofsafval leiden. Slechts enkelen zullen Mij trouw blijven en zij zullen troost bieden aan die Christenen die nooit zullen afwijken van de Waarheid. Zij die Mij verraden, zullen zelf het slachtoffer worden van de antichrist en zijn leger, die hen zullen nazitten op zo’n wijze dat, tenzij ze een pact met het beest sluiten, zij als criminelen zullen afgedankt worden en beschuldigd van misdaden die gelijkstaan met verraad.

De gelovigen zullen elkaar troosten en door Mijn genade zullen ze de Gaven van God verkrijgen die nodig zijn om zich te beschermen tegen vervolging, inbegrepen ook het Zegel van de Levende God, dat hen in staat zal stellen om het verzet te overwinnen dat zij zullen tegenkomen wanneer het Christendom grof zal behandeld worden. Diegenen die voor Mij en in Mij zijn, zullen veel moed voelen in hun hart, want zij zullen bekwaam zijn om de Geest van de Waarheid te onderscheiden van de geest van het kwaad. En gedurende deze tijd zal het geloof van de geestelijkheid onder de voet gelopen worden door de grootste vijand van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist. Hij zal hen verleiden en hen meesleuren in een groot web van bedrog en wanhoop. Zijn invloed op hen zal gelijken op een grote duisternis die over hen zal neerdalen en het Licht van hun ziel zal doven en velen zullen, daarna, hun ziel aan Satan verkopen.

Al deze gebeurtenissen klinken alsof er een groot lawaai zal zijn, zoals het rollen van de donder, maar dat is niet hoe het beest zal werken. Nee, zijn missie zal gezien worden als een grote evangelisatie van de wereld, die zich op vele manieren zal manifesteren. Zij zal zó aanlokkelijk voorkomen, dat het niet alleen die gewijde dienaren zullen zijn - de uitblinkers van God, uitverkoren om Zijn volk op Aarde naar de heiligheid te leiden - die ten prooi zullen vallen van de misleiding. De vijanden van God zullen ook de nieuwe evangelische beweging omarmen, die in fasen zal worden aangekondigd en niet met veel tamtam, want dat zou alleen maar te veel vragen oproepen.

Nieuwe wetgevingen zullen ingevoerd worden die beschouwd zullen worden als verbetering van het leven van de armen in de wereld. Dan zal de eenwording van landen worden tot stand gebracht door hun banken, bedrijven, allianties als kameraden in het geval van toekomstige oorlogen, politiek en ten slotte religie. De eerste stappen zijn al gezet en het plan is al langer dan zeven jaar gecoördineerd en tot in detail.

Al wat Ik van jullie vraag is om alert te blijven en te bidden voor al Mijn priesters, opdat ze de Genaden behouden, die Ik hun schenk om Mij te dienen en opdat ze het Ware Geloof kunnen behouden.

Alleen de Waarheid is eeuwig.

Alleen de Waarheid van Mijn Woord zal het leven gaande houden – het leven van de ziel, evenals het leven van deze Aarde.

Leugens, voorgesteld als de Waarheid, komen van Satan, die gedoemd is voor de eeuwigheid. Diegenen die hem volgen, zijn wegen toepassen en zijn knechten worden, zullen in duisternis storten en zichzelf in ernstig gevaar brengen.

Alleen de Waarheid zal jullie redden. Ik Ben de Waarheid. Volg Mij alleen, want niets anders kan jullie liefde, vrede, eeuwige vreugde of geluk brengen. Alleen door Mij en Mijn Heilig Woord te volgen – zoals Ik het aan de wereld gaf en waar er niet mee geknoeid werd – kunnen jullie gered worden.

Jullie Jezus