1145 – Moeder van Verlossing: het cijfer één zal gebruikt worden als een symbool in het nieuwe boek
Vrijdag 6 juni 2014, 23.15 u.

Mijn geliefde kind, weldra zal er door de vijanden van mijn Zoon, aan de wereld een verderfelijk boek aangeboden worden, dat op zijn kaft in rood en zwart het nummer één zal ingeprent hebben met de kop van een geit verborgen in het ontwerp.

Aan diegenen die niet beter weten, zal beweerd worden dat dit boek een belangrijke publicatie is die de wereld zal verenigen. Het zal beschouwd worden als de belangrijkste bron om eenheid in de wereld te brengen en het zal al diegenen die het lezen aanmoedigen om zich aan te passen aan een nieuwe manier van denken, een nieuwe wijze om in jullie zelf te geloven, om vriendelijk te zijn voor jullie zelf, zodat jullie je kunnen aansluiten - als één - bij anderen die dit pad naar zelfverheerlijking volgen. Dit boek zal een leer worden om alle naties te verenigen, alle religies, alle politieke strekkingen, alle regels en economische inzichten. Het zal gebruikt worden om een nieuwe ene-wereld maatschappij tot stand te brengen, verstoken van religies die mijn Zoon, Jezus Christus, vereren. Het zal deel uitmaken van studierichtingen in scholen en alle regeringen zullen gestimuleerd worden om deze wereldbeschouwing als onderdeel in te passen in de grondwet van hun landen.

Het cijfer één zal in het nieuwe boek als een symbool gebruikt worden en mensen zullen badges dragen, om openlijk hun trouw aan deze ene wereld alliantie te tonen. Alles zal gereed  zijn, zodat wanneer de antichrist verschijnt, zal blijken dat het boek een rol speelt in zijn dictatuur. Het boek zal elke valse leer goedkeuren, elke onwaarheid in Gods Ogen bekrachtigen: leugens en een gevaarlijke levensbeschouwing, die allen die de inhoud ervan navolgen in grote dwaling zullen leiden. De bekwaamheid van de mensen om het goede van het verkeerde te onderscheiden zal door dit boek verzwakt worden. Hun moraliteit zal in vraag gesteld worden en heidendom, vermomd als een religie die allen verwelkomt, zal listig in elke paragraaf verweven zitten.

Veel mensen zullen dit boek willen kopen, omdat het zal aangekondigd worden als een verbazingwekkende doorbraak in de wereld van de politiek. Het zal een boek zijn dat een vorm van communisme promoot, maar het zal aangezien worden als iets met een opmerkelijke spiritualiteit, die de harten van velen zal raken. Het zal alles zijn dat tegengesteld is aan Ware Woord van God. Het zal een boek zijn dat zich ten doel stelt om de wereld te evangeliseren om te geloven in het belang van het humanisme. Het zal de mensheid verheerlijken, het intellect van de mens, de vooruitgang van de mens, de grote wetenschappelijke sterkte van de mens en het belang om alle landen op dezelfde manier te controleren.

Alles wordt gepland om er zeker van te zijn dat de antichrist zal verwelkomd worden te midden van grote festiviteiten. Want vergis jullie niet, dit boek zal uitgekiend zijn door hem die zichzelf als de koning van de wereld zal bekendmaken. En alle mensen zullen opgewonden zijn over een nieuwe wereld, een nieuw begin en een nieuwe leider. Met de tijd zal hij in de Kerk van mijn Zoon verwelkomd worden met het ketters boek. En wanneer hij op de troon zal zitten in de nieuwe tempel, zullen allen hem behandelen alsof hij de Christus is. Kort daarna, zal hij de wereld erin laten lopen door te doen geloven dat hij mijn Zoon is, Jezus Christus.

Dat zal de tijd zijn van een groot verdriet vol tranen – tranen die vanwege de Hemel zullen vergoten worden omwille van het bedrog, waarin zoveel mensen zullen betrokken zijn. Al deze voorbereidingen zijn begonnen en dus bereidt ook God zich voor om te strijden voor hen die onder de invloed van de antichrist vallen. Bereid jullie goed voor, lieve kinderen, want jullie zullen alle Hemelse hulp nodig hebben om jullie te helpen staande te blijven gedurende de komende tijden.

Ga voort met hoop, want die periode zal kortstondig zijn, daar God het beest niet zal toestaan ook maar iets langer te regeren dan nodig is, in overeenstemming met de Heilige Schrift. Vertrouw, hoop en wees dankbaar omdat jullie nu de Waarheid gegeven wordt, want zo kunnen jullie je voorbereiden. Wees God steeds dankbaar voor zulke Genaden, want Hij is zo Grootmoedig dat hoe meer jullie Hem roepen, door Zijn geliefde Zoon, hoe meer Hij de impact van zulke beproevingen zal verzachten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing