1144 - Moeder van Verlossing: De Feestdag van de Moeder van Verlossing zal de laatste dag zijn die aan mij, de Moeder van God, zal worden toegewijd.
Woensdag 4 juni 2014, 14.13 u.

Mijn lieve kinderen, redding kan alleen door mijn Zoon, Jezus Christus, verleend worden aan zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aanvaarden.

De Medaille van Verlossing echter is een uitzonderlijk Geschenk van de Hemel, aan de wereld geschonken als gevolg van de grote Liefde die mijn Zoon heeft voor al Gods kinderen. Door de krachten die mij gegeven werden, op bevel van mijn Eeuwige Vader, zal deze Medaille verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dat wordt mogelijk gemaakt omdat van zodra een ziel deze Medaille met een open hart aanvaardt, dat bekering tot gevolg zal hebben.

Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van mijn Zoon in Zijn grote plan om alle zielen te verenigen en hun Eeuwig Leven te brengen, staat vast. Als de Moeder van Verlossing hebben alle volmachten die mij werden toegewezen, om de kop van de slang te vermorzelen, de bedoeling dat zijn macht snel zal afnemen. Dit is de reden waarom hij, de duivel, deze Medaille veracht en elke ziel die hij teistert zal gebruiken om obsceniteiten te schreeuwen en de Medaille te bekampen. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de komende jaren op deze speciale dag tot mij, jullie geliefde Moeder, bidden voor bijzondere Genaden. Ik verklaar deze dag, 4 juni 2014, als de Feestdag van de Moeder van Verlossing. Op deze dag, wanneer jullie volgend gebed bidden, zal ik bemiddelen voor alle zielen om de Gave van Verlossing (te bekomen), vooral voor diegenen die in grote geestelijke duisternis van de ziel verkeren.

Kruistochtgebed (154) – Gebed op de Feestdag van de Moeder van Verlossing

“O Moeder van Verlossing,

vandaag op deze dag, 4 juni, Feestdag van de Moeder van Verlossing, breng ik voor U de zielen van de volgende personen (…namenlijst…).

Alstublieft, geef mij en allen die U eren, lieve Moeder, en die de Medaille van Verlossing verdelen, elke bescherming tegen de Boze en tegen al diegenen die de Barmhartigheid van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, verwerpen samen met al de Gaven die Hij nalaat aan de mensheid.

Bid, lieve Moeder, dat aan alle zielen de Gave van Eeuwig Heil zal worden verleend. Amen.”

Kinderen, herinner wat Ik jullie heb verteld, doe altijd een beroep op mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen in tijden van grote nood. Ik zal altijd voor jullie bemiddelen om jullie te allen tijde rust en troost te brengen in jullie streven om dicht bij mijn Zoon te geraken.

Vandaag, de Feestdag van de Moeder van Verlossing, zal de laatste dag zijn die aan mij, de Moeder van God, zal worden toegewijd. Verheug jullie want alle engelen en heiligen verenigen zich in deze tijd, omwille van de zielen die nu zullen beschermd worden tegen de duivel en wier lot nu bij mijn Zoon zaal berusten.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing