1143 – Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou trachten te bereiken en dat zal Ik doen
Dinsdag 3 juni 2014, 18.22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Bedoeling om elke natie in de wereld tot bekering te brengen en om dat snel te doen. Mijn Liefde voor jullie allen is zo groot dat Ik, zelfs in gevallen waarin verwarring heerst in de harten van diegenen die Mij niet kennen, zal tussenbeide komen op een wijze die tot hiertoe onbekend is voor de mensheid.

Mijn Vrede zal gegeven worden aan elke ziel die het Licht van de Waarheid ziet. Mijn Liefde zal hun geest tot rust brengen, wat zulke zielen nooit echt gekend hebben. De Geest van Waarheid zal Mijn Geschenk zijn aan de wereld en aan de mensheid die Mij niet erkent. Dan alleen kan de mens open staan voor de Goddelijke Tussenkomst, die plaatsvindt op Bevel van Mijn geliefde Vader, zodat Hij elk van Zijn kinderen kan omhelzen.

De Liefde van God zal spoedig waargenomen worden door verdorde zielen – zielen die stevig gesloten blijven voor de invloed van de Heilige Geest. Het Vuur van de Heilige Geest zal als een zwaard hun harten doorklieven en een aangeboren begrip - hoe dierbaar elke ziel is in de Ogen van God - zal over hen uitstromen.

De Geest van Waarheid zal de zielen wakker schudden van diegenen die Mij ontkennen, die met minachting neerkijken op hen die in Mij geloven, en diegenen die geloven in hun eigen onoverwinnelijkheid. Ik zal de harten raken van wie zelfvoldaan zijn, trots of arrogant, evenals van de onwetenden, de verstokte zondaars met haat in hun hart, maar ook de nederige zielen. Niemand van jullie zal uitgesloten worden van dit grote Mirakel. Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou trachten te bereiken en dat zal Ik doen. Want waartoe zou Mijn dood gediend hebben indien het betekende dat een zondaar, al was het er maar één, niet zou kunnen gered worden? Ik kom spoedig om jullie allen voor te bereiden op Mijn Verlossing. Verheug jullie, want Mijn Tijd is nabij.

Ga, Mijn geliefde volgelingen, en blijf in de liefde, de hoop en de verwachting van Mijn grote Barmhartigheid. Ik zal Mijn Belofte vervullen tegenover ieder van jullie en jullie zullen de beloning oogsten van Mijn Koninkrijk indien jullie, met nederigheid, Mijn grote uitstorting van Liefde zullen aanvaarden.

Jullie Jezus