1142 - Moeder van Verlossing: Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door mijn geliefde Vader bevolen
Zaterdag 31 mei 2014, 16.20 u.

Mijn lieve kind, ik wil een beroep doen op ouders van kinderen en jongeren, over de hele wereld, om hen toe te wijden aan mijn Onbevlekt Hart.

Mijn Dierbare Zoon, Jezus Christus, wil dat ik dit doe, aangezien Hij hen zal bedekken met Zijn Kostbaar Bloed en hen zo veilig bewaren. Hij wil dat jullie, lieve kinderen, dit doen omdat Hij hun grote Genaden zal verlenen. Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door mijn geliefde Vader bevolen. Door Zijn Zoon, Jezus Christus, belooft Hij grote Genaden en die kinderen die aan mij worden opgedragen zullen beschermd worden tegen de invloed van de geest van het kwaad.

Mijn Zoon zal alles doen wat nodig is om alle gezinnen in Zijn Nieuwe Paradijs te verenigen en door jullie kinderen aan mij, de Moeder van Verlossing, toe te wijden zal grote Bescherming worden gegeven aan elke familie wier namen van de kinderen aan mij worden opgedragen.

Mijn liefde voor Gods kinderen is heel bijzonder, want ik ben de Moeder van al Gods kinderen. Het zal door mij, de Moeder van Verlossing, zijn dat zielen die aan mij gewijd zijn, zullen gered worden door de Barmhartigheid van mijn Zoon. Deze zielen zullen niet verleid worden door het bedrog dat door de antichrist aan de wereld zal voorgesteld worden.

Jullie moeten dit Gebed n keer per week bidden, vr een beeld van mij, jullie geliefde Moeder, en jullie zelf zegenen met Wijwater voordat jullie het bidden.

Kruistochtgebed (153) - De Gave van Bescherming voor kinderen

O Moeder van God, Moeder van Verlossing,

Ik vraag dat u de zielen toewijdt van deze kinderen (vermeld ze hier...) en hen voordraagt aan uw geliefde Zoon.

Bid dat Jezus, door de Kracht van Zijn Kostbaar Bloed, deze kleine zielen zal bedekken en tegen het kwaad zal behoeden met elke vorm van bescherming.

Ik vraag u, lieve Moeder, om mijn familie te beschermen in tijden van grote moeilijkheden en dat uw Zoon goedgunstig zal neerzien op mijn verzoek om mijn familie eensgezind te verenigen met Christus en ons de Eeuwige Zaligheid zal schenken. Amen.

Ga en wees dankbaar voor de liefde die God voor Zijn kinderen heeft. Grote Barmhartigheid en Zegeningen zullen aan elk kind en elke jongere worden toegekend wier namen jullie aan mij voorstellen voor toewijding aan mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing