1141 – Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben.
Zaterdag 31 mei 2014, 08.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde gloeit als een oven voor ieder van jullie. Zij is nog feller ontvlamd omwille van de boosaardige invloed waaraan de mensheid onderworpen werd. Alle soorten van misleiding verduisteren de zielen op dit moment van de geschiedenis, als gevolg van de invloed van de duivel in de wereld, terwijl de laatste strijd om de zielen voortgaat.

Elke man, vrouw en kind ouder dan zeven jaar zal worstelen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Velen zullen slechte daden goedpraten en zeggen dat zij gerechtvaardigd zijn om dat te doen. Zij die slechte woorden, daden en handelingen als goed beschouwen, zoals door de bedrieger ingeplant in hun hart, zullen geen wroeging voelen.

Alle zielen, onafhankelijk van hun geloof, ras, kleur of omstandigheden, zullen ronddolen in verwarring over wat rechtmatig is in de Ogen van God en wat als verkeerd verklaard werd. En terwijl de massa’s in dwaling, zonden onder alle vormen zullen toejuichen, zullen zij die Mij verraden geen greintje voldoening hebben in hun zielen. Zij die niet afwijken van de Waarheid van alles wat van Mij komt, zullen als demonisch beschouwd worden. Maar wanneer zij tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap, zullen zij zich daar niets van aantrekken omdat Ik hen zal doordringen van innerlijke vrede die niet zal wankelen.

Ik beloof jullie allen, ook aan diegenen die zwak zijn en die bezwijken onder de leugens die Satan bij jullie heeft ingeplant, dat Ik jullie nooit zal opgeven. Ik zal jullie aanmoedigen, jullie vullen met Mijn Liefde telkens wanneer jullie Mij toestaan om jullie naar Mij toe te trekken. Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben. Maar wees jullie ervan bewust dat het jullie ziel is die de uiteindelijke prijs is en de duivel zal nooit verzwakken in zijn zoektocht om jullie in te palmen.

Mijn Liefde is zo machtig dat zelfs wanneer jullie Mij verraden, Ik ervoor zal instaan dat jullie je bewust zijn van jullie dwaling in jullie geweten. Dat is waarom jullie een gevoel van verlies gewaarworden wanneer jullie iets doen in naam van de gerechtigheid – waarvan jullie in je hart weten dat het verkeerd is – en waarom jullie dan alleen maar verdriet voelen. Op dat ogenblik moeten jullie beroep doen op Mij, jullie Jezus, met volgend Gebed om jullie bij te staan in jullie moment van hulpeloosheid.

Kruistochtgebed (152) – Help mij in mijn uur van hulpeloosheid

Lieve Jezus, help mij in mijn uur van hulpeloosheid.

Bevrijd mij van zonde en open mijn ogen, mijn hart en mijn ziel voor de misleiding van de duivel en zijn wegen van het kwaad.

Vul mij met Uw Liefde wanneer Ik haat in mijn hart voel opkomen.

Vul mij met Uw Vrede wanneer ik bedroefd ben.

Vul mij met Uw Kracht wanneer ik zwak ben.

Red mij uit de gevangenschap waarin ik mij bevind zodat ik vrij kan zijn en veilig geborgen in Uw Heilige Armen. Amen.

Mijn Liefde is eeuwig. Jullie ziel is eeuwig. Mijn Koninkrijk is eeuwig en zo is ook het Rijk van de Boze.

Wanneer jullie schuldig zijn aan vreselijke zonden, dan moeten jullie elke seconde strijd leveren om jullie te verwijderen van het gevaar en ernaar streven om altijd trouw te blijven aan Mij. De gemakkelijkste weg om dat te doen is door elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin. Al wat jullie verwijdert van de liefde voor elkaar, komt niet van Mij.

Jullie Jezus