1139 Jullie zullen even schuldig zijn als diegenen die verantwoordelijk waren voor Mijn uitlevering aan Mijn beulen
Woensdag 28 mei 2014, 08.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden. Niets kan Mijn Tweede Komst verhinderen maar toch geloven diegenen die weten Wie Ik Ben en die met open en gewillige harten werken voor Mijn tegenstander, dat zij zielen kunnen vernietigen vr deze Grote Dag.

Mijn vijanden, weet dit: Ik ken jullie. Ik kan jullie zielen doorschouwen. Ik kan zien welk kwaad gehuisvest is in jullie harten. Ik kan ook het goede zien dat zij aan zij (met het kwaad) binnenin jullie huist. Luister naar Mij want ik openbaar jullie de Waarheid van wat komende is.

Indien jullie van Mij houden, dan zullen jullie aangemoedigd worden om dat niet te doen.

Indien jullie geloven in Mijn Onderrichtingen, dan zal jullie gevraagd worden te geloven in een nieuw en vals surrogaat.

Indien jullie geloven dat Ik door deze Boodschappen met jullie in verbinding sta, dan zal de duivel jullie overtuigen dat deze Woorden niet van Mij komen. Daarom zullen jullie verleid worden om Mij te verraden en jullie zullen dat doen door Mijn dienaars te vervolgen die deze Missie steunen. Jullie zullen verraders worden van deze Missie en als dusdanig zullen jullie even schuldig zijn als diegenen die verantwoordelijk waren voor Mijn uitlevering aan Mijn beulen.

Indien jullie niet naar Mij luisteren, dan is dat jullie zaak en Ik zal jullie niet verantwoordelijk stellen want Ik zal Mijn Wil nooit aan jullie opdringen. Veel beter zou zijn Mij te negeren en Mijn Onderrichtingen te volgen, dan lijden toe te brengen aan anderen.

Nu Mijn Plan is begonnen om miljarden zielen te redden, weet dat Ik boven de wil zal staan van mensen die Mij tegenwerken. Niets, woorden noch acties, daden noch boosaardigheid van welke soort ook, kan Mij tegenhouden in Mijn zoektocht om de mensheid te redden. Zij die in Gods weg staan zullen machteloos zijn en op het einde languit en in kwelling voor Mij liggen op de Dag waarop Ik kom om te oordelen.

Jullie Jezus