1138 – God de Vader: De Apostolische Geloofsbelijdenis (Credo), die erkent Wie Ik Ben, zal gewijzigd worden
Maandag 26 mei 2014, 16.22 u.

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de Apostolische Geloofsbelijdenis, die erkent Wie Ik Ben, zal gewijzigd worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Wanneer de één-wereld-religie wordt ingevoerd, zal dat zorgvuldig gebeuren, om niet de indruk te geven dat Ik, de Eeuwige Vader, niet langer vereerd Ben. Als Ik niet vereerd word dan zal dit nieuwe gebed een gruwel zijn en mag het nooit gereciteerd worden indien Mijn kinderen met Mij willen blijven en Eeuwig Leven verlangen. Het is veel beter dat jullie zwijgen dan één woord van godslastering te uiten, dat geïntroduceerd zal worden in alle kerken die Mij, jullie Vader, eren en die Mijn Zoon, Jezus Christus, jullie Verlosser aanvaarden.

Woorden die Mijn Naam vereren en die van Mijn Zoon, zullen verdraaid worden en uitdrukkingen die naar Mijn Zoon verwijzen, zullen termen bevatten zoals "Jezus van het Licht". Dat nieuwe gebed zal de klemtoon leggen op de superioriteit van de mens, op zijn verantwoordelijkheid om het welzijn van zijn broeder te verzekeren en om alle religies, als één, te verwelkomen om God te eren. Alle verwijzingen naar Mijn Zoon, op de manier die bedoeld is om Hem te vereren, zullen worden vervangen door deze nieuwe titel die ze Hem zullen geven. Aan de wereld zal gevraagd worden om de schoonheid van de Aarde te eren, en de wonderen van de wereld gecreëerd door een God Die Eén is voor allen en Die elke vorm van aanbidding aanvaardt. Dat zal de periode zijn waarin de wereld zal samenkomen in één wereld, als een heidense religie. Omdat tal van religieuze uitingen deze nieuwe geloofsbelijdenis zullen verwarren, zullen alleen diegenen echt begrijpen wat er gaande is, die gezegend zijn met onderscheidingsvermogen.

Hoe zinloos zullen hun inspanningen zijn, want zij die Mijn kinderen in deze duisternis dompelen, zullen lijden voor hun afwijzing van hun Schepper. En wanneer dat gebed het oorspronkelijke vervangt, zal een andere gruwel worden toegebracht – de invoering van het herschreven Woord, dat niets dan rotte vruchten zal voortbrengen.

Na verloop van tijd zal een speciaal symbool gecreëerd worden dat de nieuwe, door mensen gemaakte god zal vertegenwoordigen, zodat diegenen die worden gevraagd om het te dragen, de indruk zullen krijgen dat ze een goede zaak dienen door het tonen van solidariteit met elkaar. Men zal hun zeggen dat al die dingen het welzijn van allen ten goede komen, waarbij het jullie eerste taak zal zijn om naar de volmaaktheid van de mens te streven. Dat is belangrijk, zullen ze jullie vertellen, voordat jullie God kunnen tegemoet treden. Jullie kunnen Gods Wil niet doen als jullie niet proberen de mensheid te bevrijden uit de gebondenheid aan religieuze vervolging, armoede en oorlogen. De nadruk zal liggen op alle zaken die te maken hebben met Mijn Schepping – de Aarde, met de naties, de mensen en de politieke machthebbers. Alles zal met elkaar verbonden worden, zo zullen ze zeggen, om God beter te dienen. Het enige wat ze zullen dienen zal de koning van leugens zijn, die al deze zaken zal teweegbrengen. En terwijl de wereld deze nieuwe, schijnbaar innovatieve ontwikkelingen in wereldwijde aangelegenheden zal toejuichen, zal de mensheid tot het heidendom worden gedwongen. Het heidendom zal een ontstellende duisternis van de ziel meebrengen. Dan zal Ik, omwille van alles wat tegen Mij gericht is, hun gruwelijkheden verveelvoudigen – op de Aarde waarop zij lopen, het water dat ze drinken, de bergen die ze beklimmen, de zeeën die ze doorkruisen en de regen die hun gewassen voedt.

De strijd tussen de machtigen en de hoogmoedige en de kwaadaardige mensen met Mij, hun eeuwige Vader, hun Schepper, zal een hard bevochten strijd zijn.

Jullie eeuwige Vader

God de Allerhoogste