1137 Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste hoofdstuk.
Zaterdag 24 mei 2014, 21.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de voornaamste reden waarom zoveel mensen vandaag, en vooral de jonge, Mij niet willen kennen is te wijten aan hun volkomen eigenbelang. De bezetenheid van zichzelf en het verlangen om alleen zichzelf en de eigen verlangens te plezieren, heeft geleid tot een gebrek aan echte liefde voor elkaar en in zulke zielen is maar weinig naastenliefde aanwezig. Wanneer zij zich van anderen afzonderen, in de jacht op zelfvoldoening, kunnen zij hun naaste niet liefhebben. Wanneer zij hun naaste niet liefhebben, kunnen zij Mij niet liefhebben.

De afscheiding van God is nog nooit zo wijdverspreid geweest. Met weinig liefde in hun hart, vindt het kwaad een welgekomen omgeving om wortel te schieten. Eens het kwaad geplant is in de zielen die een gemakkelijke prooi worden, zal het groeien en zich vlug verspreiden. Hoe verder het zich verspreidt, hoe minder liefde er in de ziel zal zijn en haat voor anderen zal er ingedruppeld worden. Weldra zullen haat, jaloersheid, nijd, gierigheid en hebzucht de gebruikelijke kenmerken worden, die de moderne maatschappij verenigen, totdat deze zich uiteindelijk, zullen bijeenvoegen zodat de zielen niets meer voelen. Leegheid van geest leidt tot groot gevaar, want de duivel is intelligent en hij zal zielen in dat stadium gebruiken om strijd te voeren tegen Gods Tegenwoordigheid in de wereld. Wanneer de wereld door zichzelf geobsedeerd raakt en elk soort van recht opeist, waarvan hij oordeelt dat het belangrijker is dan edelmoedig van zichzelf te geven dan kan daaruit niets goeds voortkomen.

Toen Lucifer Mijn Vader ongehoorzaam was, was het hoogmoed die leidde tot zijn val. Hoogmoed en eigenliefde, waarbij al het andere op de tweede plaats komt, zullen  uiteindelijk leiden tot de ondergang van het menselijk ras. Ongehoorzaamheid aan God is in deze tijd algemeen heersend. Er is nauwelijks nog respect voor Zijn Geboden en dat heeft tot gevolg dat de mens elk van de Tien Geboden zal overtreden. Wanneer het Eerste Gebod door Mijn Kerk op Aarde verbroken wordt het laatste bastion van Mijn Vader voor Zijn kinderen zal de wereld getuige zijn van de ergste kastijding sinds de zondvloed.

Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste hoofdstuk.

Wanneer Gods kinderen vol eigenliefde en zelfvoldaan voor Hem staan, dan weent Hij bittere Tranen. Maar wanneer Hij in alle harten vervangen wordt door heidendom en een valse god, dan zal Zijn Toorn ongehoord zijn.

Jullie Jezus