1136 Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen jullie moeten ze gewoon aanvaarden
Vrijdag 23 mei 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen die Mij liefhebben, en breng Mij jullie liefde, want Ik heb grote behoefte aan troost. Ik Ben jullie Jezus, de Mensenzoon, Redder van de wereld en toch ween Ik. Alle Genaden die aan de mensen geschonken zijn, worden Mij door ondankbare zielen terug voor de voeten gegooid. Mijn grootmoedig Hart is open, zodat Ik jullie allen tot Mij kan trekken, maar jullie wenden je af. Zelfs diegenen onder jullie die wel van Mij houden, hebben geen tijd voor Mij. In plaats van te spreken met Mij, spreken jullie met elkaar over Mij. Te veel gepraat over het Mysterie van Gods Plannen en wat er gaat komen, kan afleiding en verwarring veroorzaken. Te veel ontleding en zogenaamd verstandig debat doen afbreuk aan Mij.

Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen jullie moeten ze gewoon aanvaarden. Ik heb jullie nooit gevraagd om het mysterie van Mijn Godheid te begrijpen, omdat de zielen die echt van Mij houden Mij zullen beminnen om Wie Ik Ben en niet om wat Ik breng. Ze zullen niet op zoek gaan naar glorie voor zichzelf. Ze zullen hun spiritualiteit niet ontwikkelen om alleen maar een voet aan de grond te krijgen in Mijn Koninkrijk. Ze zullen nooit hun kennis van Mij in een opschepperige manier gebruiken om punten te scoren. De zielen die in Mij zullen verblijven zijn de zielen die niets vragen, alleen datgene wat goed is voor hun eigen ziel en die van anderen.

Wanneer jullie zeggen dat jullie Mij vertegenwoordigen, dan gaan jullie niet praten en  schreeuwen over hoe goed jullie Mij kennen. Jullie moeten gewoon liefde betonen aan anderen en Mijn Onderrichtingen volgen met een ziel, die ontdaan is van trots. Dus, als jullie echt van Mij zijn, zullen jullie minder tijd besteden aan pogingen om te preciseren wat Ik jullie verteld heb, wat Ik jullie geleerd heb en wat Ik beloofde. Ik vraag dat jullie naar Mij komen en meer tijd doorbrengen in stille beschouwing met Mij. Wanneer jullie dat doen, zal Ik Mij duidelijker aan jullie openbaren en zullen jullie in je hart weten wat het werkelijk betekent om Mij echt te dienen.

Jullie Jezus