1134 – Groepen die ketterijen tegen de Heilige Bijbel zullen promoten zullen op zoek gaan naar diegenen die standvastig blijven in het Geloof.
Woensdag 21 mei 2014, 20.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Vader wil dat al Zijn kinderen liefde en liefdadigheid betonen aan elkaar. De zonde verspreidt zich zo snel, als een direct gevolg van de zonde van hoogmoed, dat de besmetting vele zielen heeft opgeëist, vooral onder diegenen die beweren Christenen te zijn en die ooit dicht bij Mijn Heilig Hart vertoefden.

Satan en elke demon die hij gezonden heeft om de mensheid te vernietigen, heeft veel verdeeldheid in de wereld teweeggebracht. Zij proberen om landen en gemeenschappen in conflict met elkaar te brengen. Terreuraanslagen zullen onstuitbaar worden, maar het meest zorgwekkende teken zal zich voordoen onder vorm van de vervolging van Christenen. Nooit eerder zullen Christenen zo vernederd geweest zijn – hun recht op godsdienstvrijheid beknot en hun recht om trouw te blijven aan het Woord geschonden – zoals nu het geval zal zijn.

Christenen zullen niet alleen het doelwit worden van mijn vijanden, maar ze zullen zich ook tegen elkaar keren. Groeperingen die ketterij tegen de Heilige Bijbel zullen promoten, zullen op zoek gaan naar diegenen die standvastig blijven in het Geloof. Zij zullen hen publiekelijk bekritiseren, hun trouw aan de Waarheid belachelijk maken en op zoek gaan naar elke heilige dienaar van Mij die hun verraad van Mij, Jezus Christus, durft uit te dagen.

De Boze bevecht Mij momenteel in een verschrikkelijke woede, omdat hij weet dat Mijn Tijd over jullie bijna is aangebroken. Herken elke vorm van vervolging tegen jullie, als een Christen, als echte visionair, profeet of heilige dienaar, voor wat die is: een vulgaire en kwade aanval op Mij, jullie geliefde Jezus Christus. Vergeet niet, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie niet mogen toegeven aan vervolging, vanwege jullie liefde voor Mij. Bid voor die arme zielen die toegelaten hebben dat het kwaad uit hun mond vloeit. Wees geduldig en kalm wanneer jullie getuige zijn van de vervolging tegen de Christenen, want alleen Mijn Godheid is Eeuwig. Slechte daden, handelingen of ketterij tegen Mij, zullen in een oogwenk verdwijnen. En alleen diegenen die echt voor Mij kiezen, zullen vrede en redding vinden.

Bid voor jullie vervolgers en jullie kwelgeesten, want als jullie dat doen, zal de macht van de Boze verflauwen.

Jullie Jezus