1133 Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn besmetting is dodelijk
Dinsdag 20 mei 2014, 11.14 u.

Mijn zeer beminde dochter, de mens die niet in het kwaad gelooft, gelooft evenmin in de zonde. Hij die verkondigt dat het kwaad alleen bestaat in het hoofd van de beschouwer, is in staat om het kwaad in elke gedaante te accepteren en zal er uiteindelijk ongevoelig voor worden.

Wanneer het kwaad ontkend wordt, heeft Satan een grote overwinning behaald, want de koning van de leugens heeft er alles voor over om het kwaad te verdoezelen en gewoonlijk doet hij dat door als argument voor te stellen de verdraagzaamheid in de samenleving te bevorderen. Wanneer de menselijke rede gebruikt wordt om alle verstandelijke redeneringen te bepleiten die het kwaad verontschuldigen, dan worden deze zielen die schuldig zijn aan de verspreiding van dergelijke onwaarheden, de eerste doelwitten van de duivel.

Eens een ziel hem binnenlaat zal de grote bedrieger zijn prooien ervan overtuigen dat zij in goed vertrouwen handelen en tot heil van de wereld, wanneer zij kwade handelingen rechtvaardigen die tegen God ingaan. De Boze heeft zon valse voorstelling van zaken tot stand gebracht dat veel mensen, die niet langer in Satan geloven noch in het kwaad dat hij over de wereld heeft verspreid, onmachtig zullen zijn om het onderscheid tussen goed en kwaad nog te maken. Deze mensen zullen elk beredeneerd standpunt voorstellen en bepleiten om zedeloze gedragingen in alle vormen te promoten. Wie het dan aandurft om zedelijke beginselen te verdedigen, zal door hen als des duivels worden uitgekreten. Dat is waarmee de mensheid vandaag bezig is. Wanneer het bestaan van het kwaad verworpen wordt, dan wordt ook het bestaan van Satan ontkend. Dat gebeurt wanneer de koning van de leugens en elke vijand van Mij aan kracht winnen; hun gewillige slachtoffers, die als hun spreekbuis optreden, worden zo immuun voor de Goddelijke Genaden.

Wanneer Satan door Mijn Kerk op Aarde wordt verworpen, dan kan zeer weinig nog gedaan voor diegenen die waarlijk door de Boze besmet zijn. Wanneer Mijn Kerk het bestaan van het beest ontkent of de eeuwige afgrond waarin hij en al de gevallen engelen zijn geworpen, dan zullen jullie weten dat de Waarheid niet aan Gods kinderen werd meegedeeld.

Indien de mensen de gevaren niet kennen die Satan toebrengt aan de zielen, dan zullen zij niet bekwaam zijn zichzelf tegen het kwaad te wapenen. Als dat gebeurt dan worden de Ware  Onderrichtingen van God niet langer aanvaard voor wat ze zijn.

De tijd verandert niet in Mijn Koninkrijk. Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn besmetting is dodelijk. Zo zorgzaam is hij om zichzelf te verbergen dat hij een meester van bedrog is omdat hij altijd het goede zal voorstellen als kwaad en het kwaad als goed. Alleen zij die hun ogen waarlijk op God gericht houden zullen de bedreiging begrijpen die van hem uitgaat voor de verlossing van de wereld.

Jullie Jezus