1132 – Zij zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden te eren als een teken van respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit alleen maar eerlijk is
Zondag 18 mei 2014, 19.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou werden gegeven zullen nu beginnen uit te komen – een druppel per keer, totdat alles snel zal uitstorten zoals water uit de kraan stroomt. Je zult binnenkort getuige zijn van de incidenten, de daden en de handelingen, die verband houden met Mijn Kerk op Aarde. Diegenen die minachtend uitspraken doen over Mijn Heilig Woord zullen tot zwijgen gebracht worden, zo geschokt zullen zij zijn door de komende gebeurtenissen.

Alles wat van Mij komt, komt van Mijn Vader. Wanneer Mijn Vader details van toekomstige gebeurtenissen dicteert, als onderdeel van Zijn Missie om zielen te redden, wees er dan zeker van dat ze zullen gebeuren. Aangezien het nieuwe tijdperk van radicale hervormingen in Mijn Kerk begint, zullen veel niet-Christelijke groeperingen omarmd worden. Maar terwijl Ik alle zielen verwelkom, zal Ik nooit toestaan dat Mijn Woord – waarop Mijn Kerk gebouwd werd – opzij geschoven wordt. Diegenen die Mij niet aanvaarden, omdat ze niet geloven in Wie Ik Ben, zullen in Mijn Huis worden verwelkomd. Men zal hun elke gastvrijheid betonen, hen met grote hoffelijkheid behandelen en geschenken aanbieden maar toch zullen ze weigeren om hun Gastheer te erkennen. Dan, na verloop van tijd, zullen ze gebruik maken van Mijn Huis om heidense goden te eren als een teken van respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit alleen maar eerlijk is. Aan Christenen zal gezegd worden dat God zou verwachten dat ze niet-gelovigen in de Kerk verwelkomen. Dat sommige gebruiken ter ere van Mij, zullen moeten aangepast worden opdat ze geen aanstoot geven aan deze bezoekers. Binnenkort zal Mijn Huis Mij niet langer toebehoren, want er zal weinig lezing zijn van Mijn Ware Heilige Woord.

Nieuwe woorden, waarvan ze jullie zullen vertellen dat ze van Mijn lippen komen, zullen door Mijn Kerk op Aarde gebruikt worden om vreemdelingen in Mijn Huis te verwelkomen. En, terwijl Ik stil in de hoek zit, zullen ze in Mijn Huis amok maken; ze zullen schatten en alle symbolen wegnemen die geassocieerd worden met Mij, Mijn geliefde Moeder en de Staties van de Kruisweg. Mijn Huis zal ontdaan worden van alles wat Mij dierbaar is en bedriegers zullen er hun intrek in nemen. Het zal een plaats van vreemde herdenkingsplechtigheden worden, met nieuwe en ongewone gebeden en het nieuwe boek zal het oude vervangen. Dat zal doorgaan tot Ik gedwongen ben om Mijn Huis te verlaten, omdat het ongeschikt zal zijn voor Mijn Heilige Aanwezigheid. Al Mijn onschuldige volgelingen zullen dat alleen maar zien als pogingen om het katholieke geloof te moderniseren.

Binnenkort zal Ik niet langer de sleutel van Mijn Huis hebben, want ook die zullen zij wegnemen. Van dan af zal Ik Mijn Huis alleen in de harten van Mijn trouwe gewijde dienaren maken, van Mijn geliefde volgelingen en diegenen wier hart voor Mij open zal zijn. Mijn Huis is van jullie. Mijn Huis is voor iedereen. Maar wanneer Ik de heidenen in Mijn Huis verwelkom, geeft dat hun niet het recht om Gods kinderen te dwingen om hun gewoonten te aanvaarden of toe te staan dat hun ceremonies plaatsvinden in het Huis van de Heer.

Jullie mogen nooit toestaan dat jullie Geloof op deze manier wordt gebruikt of gecompromitteerd, met de bedoeling om de heidenen toe te staan Mijn Huis te bezoedelen.

Jullie Jezus