1131 Moeder van Verlossing Jullie mogen een ander nooit vervloeken wanneer jullie God om Zijn Zegeningen vraagt
Zaterdag 17 mei 2014, 15.54 u.

Mijn lieve kind, wanneer mijn Zoon bijzondere gunsten verleent aan Gods kinderen dan betekent dit dat vanwege de begunstigde een verantwoordelijkheid verwacht wordt. Voor elke zegening, lieve kinderen, die jullie vanwege mijn Zoon ontvangen, moeten jullie God altijd danken. Wanneer mijn Zoon hemelse Genaden over een ziel spreidt, dan wordt van die persoon veel verwacht. Elke ziel moet dan haar leven leiden in overeenstemming met wat mijn Zoon haar heeft onderwezen.

Mijn Zoon maakt Zijn Aanwezigheid voelbaar wanneer beroep op Hem gedaan wordt. Hoe opener de ziel is voor Zijn Liefde, des te dichter hij of zij bij Zijn Heilig Hart komt. Wanneer echter een ziel zichzelf ophemelt voor mijn Zoon terwijl zij Zijn Hulp inroept, dan zal er niets van Hem uitgaan. God bemint de nederige zielen. Hij bekleedt hen met grote Genaden. Hoe meer Genaden zij ontvangen, hoe meer van Hem in hen Aanwezig zal zijn. Wanneer Zijn Aanwezigheid bekend is geworden, dan zal diezelfde ziel voorwerp worden van haat. De duivel wordt aangetrokken door zielen die in het Licht van God verblijven. Hij zal dan alle middelen aanwenden om de uitverkoren ziel te vernederen en gewoonlijk doet hij dat door het bedriegen van de zwakke ziel die hij gebruikt om pijn en lijden toe te brengen aan de nederige ziel.

Helaas, veel mensen die van mij, de Moeder van God houden, komen naar mij toe en smeken mij om hen bij te staan bij de vernietiging van andere zielen. Deze zielen, zeggen zij mij, verdienen bestraffing vanwege God. Wanneer zij mijn Zoon vragen om een oordeel te vellen over dergelijke zielen, door de haat die in hun hart aanwezig is, dan zullen hun gebeden nooit verhoord worden. Hoe kunnen jullie van mij houden, mijn Zoon aanbidden en trouw zweren aan de Waarheid wanneer jullie anderen haten? O hoe listig is de Boze wanneer hij heilige zielen verslindt die trots hebben toegelaten om hen te verwarren. Eens de hoogmoed toeslaat in een ziel, verliest zij onmiddellijk haar licht. Hoe donkerder zij wordt, hoe verder zij zich verwijdert van het Licht van God.

Wanneer jullie mij vragen om in jullie voordeel tussenbeide te komen, met mijn Zoon, dan moeten jullie altijd naar mij komen met volheid van liefde in jullie hart. Jullie mogen een ander nooit vervloeken wanneer jullie God om Zijn Zegeningen vraagt, want zoiets verafschuwt Hij. Haat speelt geen rol in de Hemel.

Kom tot mij, lieve kinderen, met alleen liefde in jullie hart voor jullie vijanden en al jullie gebeden zullen beantwoord worden overeenkomstig Gods Heilige Wil.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing