1130 Ik Ben Aanwezig in de persoon die van alle mensen houdt, zonder rekening te houden met hun ras, geloof, seksuele geaardheid of kleur
Vrijdag 16 mei 2014, 16.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben om de zielen van al diegenen die Mijn Barmhartigheid weigeren toe te wijden aan Mijn Hart. Ik vraag jullie om Mij de niet-gelovigen te brengen die Mijn Bestaan niet zullen aanvaarden en diegenen die, mocht Ik zelfs in persoon vr hen staan, Mij nog steeds zouden afwijzen. Deze geharde zielen vinden troost in andere vormen van spirituele bezigheden, omdat zij weigeren Mij te aanvaarden. Mochten zij de Waarheid aanvaarden, dan zouden zij grote innerlijke vrede vinden, die geen enkele vorm van ander spiritueel geploeter ooit zou kunnen leveren. Zij die niet in Mij geloven, of in Hem Die Mij gezonden heeft, zullen nooit hun ziel met vrede vullen.

Alleen Ik, Jezus Christus, kan ware vrede in jullie harten brengen, want Ik werd gezonden door Hem, Die jullie schiep om jullie naar Hem te brengen. Door Mij zullen jullie Mijn Vader vinden. En wanneer de Vader zich verenigt met de kinderen die Hij schiep, dan zal er vrede heersen. Zonder de Vrede van God, kan er nooit harmonie op Aarde zijn. Waar er geen vrede is, zullen jullie beseffen dat dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan nederige dienstbaarheid aan God.

Diegenen die bekend zijn met Mijn Allerheiligste Woord mogen nooit vergeten dat welke kennis jullie ook over Mij hebben, die nooit tegen Mij gebruikt mag worden. Daarmee bedoel Ik dat jullie Mij moeten vertrouwen om Wie Ik Ben. Aanvaard Mij met een nederig hart. Laat nooit toe dat arrogantie jullie trouw aan Mij overschaduwt. Wie zacht en teder van hart is heeft Mij lief. Ik Ben Aanwezig in wie van alle mensen houdt ongeacht hun ras, geloof, seksuele geaardheid of kleur. Ik Ben in allen die hun leven leiden zoals Ik hun geleerd heb. Ik Ben ook Aanwezig in diegenen die Mij niet kennen, maar die Mijn Eigenschappen nastreven.

Toen Ik op Aarde rondliep, heb Ik Mij nooit beroemd op Mijn Kennis Ik deelde gewoon de Waarheid mee. Ik heb nooit laster uitgebracht noch diegenen vervolgd of vermaand die Mij niet zouden volgen. Ik sprak nooit kwaad van iemand. Ik aanvaardde al Gods kinderen en elke fout die ze jegens Mij tentoon spreidden. Ik heb nooit gezegd dat Ik Mijn Leven zou opofferen voor een select groepje. Neen, Ik gaf mijzelf voor iedereen en vooral voor de verharde zondaars. Ik heb nooit een mens boven de andere verkozen. Ik heb nooit de ene geprezen en de andere belasterd, want dat zou onmogelijk zijn geweest.

Ik streefde ernaar de Waarheid te verspreiden in de hoop dat Mijn Woord gehoord zouden worden. Ik bracht vrede aan vele onrustige zielen die de nederigheid hadden om naar Mij te luisteren. Ik was standvastig maar eerlijk ten overstaan van al diegenen die Mij kwelden door hun haat en kwade tongen. Ik verdreef demonen uit zielen die in opstand kwamen tegen Mij en gaf grote Gaven aan diegenen in groot lijden. Ik negeerde de beschimpingen van de zogenaamde heilige mannen van de dag, die alleen van zichzelf hielden. God was nooit een prioriteit in hun leven, zo druk waren ze in hun zorg voor hun eigen behoeften. Maar de zielen die Ik het meeste zocht waren diegenen die niet in God geloofden. Zij probeerden in contact te komen met Mij en begrepen niet waarom ze door Mij werden aangetrokken. Ze kwamen uit eigen vrije wil naar Mij, maar velen werden tot Mij gebracht door de zielen die wisten Wie Ik was en Wie Mij gezonden had. Daarom stortte Ik bijzondere Genaden over hen uit en zij werden meteen bekeerd.

Vandaag, terwijl Ik met jullie spreek vr de Grote Dag, wens Ik dat jullie Mij de zielen van niet-gelovigen brengen. Jullie moeten dat doen door gebed en door dit Kruistochtgebed (150):

Kruistochtgebed (150) Om de zielen van niet-gelovigen te redden

Lieve Jezus, ik vraag U om al diegenen te redden die weigeren U te erkennen maar zonder daar zelf schuld aan te hebben.

Ik offer U mijn lijden om U de zielen te brengen van diegenen die U verwerpen en om de Barmhartigheid die U over de hele wereld zal uitstorten.

Heb medelijden met hun ziel.

Neem ze in Uw Hemelse Schuilplaats en vergeef hun hun zonden. Amen.

Jullie Jezus