1128 - De hemel zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer.
Dinsdag 13 mei 2014, 08.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste vreugde om getuige te zijn van Mijn geliefde volgelingen, die op Mijn Oproep hebben gereageerd om de Kruistochtgebeden te bidden, die door de Kracht van de Heilige Geest miljarden zielen zullen redden.

Ik zal gebruik maken van de Kruistochtgebeden om de zielen van de mensheid te vernieuwen en te reinigen op hetzelfde moment dat Ik het oppervlak van de Aarde zal vernieuwen. De grote vernieuwing zal volledig op hetzelfde moment worden afgerond, zodat de wereld klaar en waardig zal gemaakt zijn om Mij, Jezus Christus, als de terugkerende Verlosser te ontvangen.

Net zoals naties die koninklijke families verwelkomen, zal veel voorbereiding nodig zijn voordat de koning een voet in hun land zet. Jullie zouden nooit een bezoekende koning toestaan om aan te komen wanneer alles in wanorde of verval is of waar de straten met vuil bezaaid zijn. Vertegenwoordigers van die landen zullen er daarom voor zorgen dat ze mooi gekleed en goed voorbereid zijn om de bezoekende hoogwaardigheidsbekleders te ontmoeten. Zij zullen aanzienlijke moeite gedaan hebben om een geweldige ontvangst voor te bereiden en ze zullen vertegenwoordigers hebben gekozen, die zij waardig achten, om de bezoekende koning te verwelkomen. Ten slotte zullen zij een grote ceremonie voorbereiden om de aankomst van de koning te vieren en op de grote dag zullen de straten vol staan en zal men met veel lof zingen. Zij zullen de bezoekende vorst en zijn entourage overladen met eerbetoon. Zo zal het zijn op de Grote Dag van de Heer, wanneer Ik, Jezus Christus, kom om te oordelen.

Ik zal plotseling komen met trompetgeschal en het zoete geluid van het Engelenkoor. De lucht zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer. Dan zal de hemel oplichten in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden. Ik zal zichtbaar zijn voor elke man, vrouw en kind, van elke leeftijd, en er zal hevige emotie zijn, maar ook grote opwinding. Mensen zullen hun ogen niet geloven en velen zullen met stomheid geslagen zijn – anderen zullen tranen van opluchting en vreugde wenen. Velen zullen onvoorbereid zijn en zullen de gebeurtenis zo overweldigend vinden dat ze tranen van verdriet zullen vergieten, want zij zullen in hun hart weten hoe zij de Ware Messias verwierpen en hoe onwaardig zij zijn om in Mijn Koninkrijk binnen te komen. Maar Ik zeg tegen deze mensen nu. Op die dag moeten jullie beroep doen op Mij en Mij vragen om jullie te vergeven. Dan zullen ook jullie verzameld worden in Mijn Nieuwe Rijk.

Net zoals elke bezoekende koning vraag Ik diegenen onder jullie, die Mij liefhebben, om jullie op deze Grote Dag voor te bereiden. Vertrouw Mij, bereid jullie zielen voor, bid voor het heil van alle zielen en kom gekleed, klaar, wachtend – net zoals een bruid wacht op de bruidegom. Op die Dag zullen jullie, kinderen van God, zich met Mij verenigen als één in Heilige Unie met Mijn Vader voor het begin van de nieuwe wereld en het Glorieuze Tijdperk dat jullie beloofd werd vanaf het begin.

Wees in vrede. Bereid jullie op deze Geweldige Dag voor met liefde en eenvoud van hart. Vrees hem niet. Verwelkom hem. Zelfs indien jullie in grote duisternis verkeren, zal Ik jullie in Mijn Licht nemen. Het enige wat jullie hoeven te doen is jullie armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie omarmen als de Mijne.

Jullie Jezus

Jullie Jezus