1127 – Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen vernietigen. Mijn nige wens is om hen allen te redden.
Zondag 11 mei 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefste wens is om liefde, vrede en geluk te brengen aan al Gods kinderen. Ik verlang nooit naar wraak, ongeacht hoe boosaardig de daden van de mensen ook zijn. Evenmin zoek ik ook maar iemand te vernederen ondanks het feit dat zij anderen in Mijn Naam vernederen. Nooit zoek Ik de reputatie van een man te ruïneren wanneer hij de oorzaak is van veel vernielingen in de wereld. Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen vernietigen. Mijn enige wens is om hen allen te redden. Ik koester de ziel van elk van Gods kinderen. Voortdurend Ben Ik naar hen op zoek. Ik tracht hen naar Mij toe te trekken. Zelfs diegenen die Mijn Bestaan niet aanvaarden worden elke dag door Mij gezocht. Ik laat Mijn Tegenwoordigheid in hun levens voelen door hun zielen te vullen met liefde voor anderen, door het goede in hun wezen te voorschijn te halen zo dat het negatieve gedachten, daden en handelingen kan overwinnen.

Sommige zielen zijn natuurlijk ontvankelijk voor Mij en Ik ben in verrukking over hun grootmoedig antwoord en hun gevoelige harten. Anderen werpen een barricade op tussen henzelf en Mij zodat Ik moeilijk hun zielen kan raken. Maar Ik zal blijven proberen om die zielen op veel verschillende manieren te bereiken, totdat Ik hun harten kan open voor de Macht van Gods Liefde.

Liefde is de stuwkracht die naar alle goede dingen leidt. Liefde is aanwezig in elk kind van God vanaf hun geboorte. Gods gave van de liefde helpt de mensheid om de Boze te overwinnen. Wanneer God tussenbeide komt en de liefde doet groeien in een ziel, dan doet Hij dat om Zijn kinderen te beschermen tegen de boosaardigheid van de duivel. Liefde is machtiger dan haat, maar de haat is geduldig. Satan, vol van haat tegen de mensheid, beschikt over geen enkele soort liefde, behalve die voor zichzelf. Hij besmet de mensheid door haat binnen te brengen in zielen die verzwakt zijn door de zonde. De haat vindt een instapklare woning in de zielen van diegenen die jaloers zijn, hoogmoedig, eenzaam en verward. Satan zal nooit een ziel tot haat verleiden door die aan de ziel voor te stellen voor wat zij is. In plaats daarvan zal hij, als eerste tactiek, de ziel altijd bekoren door de zonde van hoogmoed. De ziel wordt ertoe gebracht te geloven dat zij zich moet ergeren omdat haar eigen behoeften dat noodzaken, omdat zij het beter weet en dat zij een goede zaak dient.

Gods Liefde verspreidt zich in deze tijd onder al Zijn kinderen. Hij doet dat vanuit Zijn Barmhartigheid. Hij zal de liefde in de harten van de mensen doen toenemen om de mensheid te helpen in de strijd tegen de haat, die spoedig zal verhevigen in de wereld, wanneer de menselijke harten koud als steen zullen worden.

Ik vraag jullie om volgend Kruistochtgebed te bidden om Gods Liefde te zoeken in deze tijd.

Kruistochtgebed (149) – Om Gods Liefde te zoeken

O Jezus, vul mij met de Liefde van God.

Vul mij met Uw Goddelijk Licht en overspoel mij met de liefde die ik nodig heb om het zaad van Gods Barmhartigheid te verspreiden onder alle naties.

Sta Uw Goddelijke Liefde toe om door mij verspreid te worden onder al diegenen met wie ik in contact kom.

Verbreid Uw Liefde zodat Zij neerstrijkt op alle zielen, alle geloofsovertuigingen, alle gezindten, alle naties – als een nevel om al Gods kinderen eensgezind in vervoering te brengen.

Sta ons bij om Gods Liefde te verspreiden, zodat Zij al het kwaad in de wereld kan en zal overwinnen. Amen.

Stel de liefde altijd gelijk met de Aanwezigheid van God. Weet dat alleen liefde Mij zielen kan brengen. Weet dat van God uit alleen liefde kan komen. Liefde alleen heeft de macht om vrede te brengen, tevredenheid en eenheid onder de naties. Haat komt van Satan en waar jullie die ook ontwaren, moeten jullie het bovenstaand gebed opzeggen om Gods Liefde te zoeken. Vergeet niet dat liefde alles zal overwinnen omdat zij van God komt.

Jullie Jezus