1126 – Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan die in verzet zal komen en de Waarheid zal verkondigen
Zaterdag 10 mei 2014, 17.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jullie om nu te begrijpen, maar weet dat Ik in Mijn Kerk een man zal doen opstaan die in verzet zal komen en de Waarheid zal verkondigen. Hij zal dit doen op een moment dat er geen andere kardinaal, bisschop, priester of heilige dienaar van Mij de moed zal hebben om dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt, zullen velen erbinnen in hun hart weten hoe gebrekkig die zal zijn. Zij zullen gealarmeerd zijn, maar te bang om hun stem te verheffen. Zij zullen sterk in de minderheid zijn, door diegenen wier geloof zo zwak is dat ze goedschiks eender welke ketterij zullen aanvaarden die, in Mijn Heilige Naam, aan Gods kinderen voorgelegd wordt. .

De man die ik zal doen opstaan is een dappere ziel en velen zullen opgelucht zijn wanneer hij spreekt. Als hij dat doet, zullen er veel meer zich rechten en zich uitspreken, waardoor vele zielen zullen gered worden. Wanneer hij is opgestaan, heb Ik andere plannen om al die religies samen te brengen, die Mij, Jezus Christus, niet aanvaarden als de Zoon van God. Al deze Goddelijke Plannen werden voorspeld en miljoenen en miljoenen mensen uit de hele wereld zullen dan de Waarheid beseffen. Zij zullen nog in aantal toenemen en door Mij gezegend worden, zodat ze alle geloofsovertuigingen kunnen verzamelen, met als enige doel ervoor te zorgen dat het Ware Woord van God wordt verkondigd. Het Geloof zal zich vervolgens verspreiden zodat Mijn Woord, zoals vervat in de Heilige Evangeliën, gepredikt zal worden door mannen, vrouwen en hun zonen en dochters, in alle vier de hoeken van de wereld. Zij zullen profeteren door aan de wereld deze Goddelijke Boodschappen te onthullen en Mijn Aanwezigheid zal hun de kracht en de moed geven die zij zullen nodig hebben.

Zo krachtig zal deze generatie van Mij zijn in het verspreiden van de Waarheid, dat velen van hen die misleid waren en die op een weg van grote dwaling gebracht werden, zich zullen omkeren en terug naar Mij komen rennen. Zij zullen zich zo snel verspreiden dat voor elke ketterij tegen Mij gepleegd, miljoenen zielen zullen bekeerd worden. Ik zal de heidenen eerst naar Mij toetrekken, want zij hebben de Waarheid niet gekregen, en zo zal de wereld geen enkele twijfel hebben over hoe krachtig Mijn Tussenkomst zal zijn. Dan zal Ik alle andere religies samenbrengen en aan hen zal duidelijk getoond worden dat er slechts één weg naar Mijn Vader leidt en dat kan alleen door Mij. En terwijl Ik miljoenen zielen naar Mij zal toetrekken en naar de Waarheid van Wie Ik Ben, zullen miljoenen andere zielen in een door-de-mens-gemaakte religie worden getrokken, ontworpen en gemaakt door de geest van het kwaad.

Het grote plan van de Boze is even ingewikkeld als eenvoudig en dat is om verdoemenis te brengen aan zoveel mogelijk zielen, door het vernietigen van hun geloof in Mij, Jezus Christus. Zij zullen dat tot uitvoering brengen door de Waarheid te ontkennen. Terwijl de nieuwe religie door leugens zielen zal verslinden, zal Ik een driemaal hoger aantal terugwinnen door ervoor te zorgen dat Gods kinderen de Waarheid niet vergeten.

Jullie Jezus