1124 - Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie allemaal.
Donderdag 8 mei 2014, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen en je zult veel mensen zorgeloos zien leven. Je zult gelach, vreugde en grote kameraadschap zien en je zult beseffen dat dit alleen van God kan komen. Veel mensen, als ze eenmaal de Waarheid kennen, zullen Mij met een open en dankbaar hart omarmen en dan zullen we één zijn.

Mijn Plan is om allen te verzamelen en hen met grote liefde, vreugde en geluk te overspoelen. Ik zal genieten van Mijn Nieuwe Koninkrijk en er zal veel gelach, vreugde en schoonheid zijn, evenals Eeuwig Leven. Liefde zal van elk schepsel uitstralen, elke ziel en leven zal volmaakt zijn.

Wanneer jullie je zorgen maken over de toekomst van de wereld, herinner je dan wat Ik jullie heb verteld. Alles zal goed zijn, zodra Ik kom om jullie te verzamelen in de nieuwe wereld zonder einde. Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie allemaal. Wat de zielen betreft die een misdeeld en erbarmelijk leven leiden, zij zullen eerst bijeengebracht worden, indien zij erkennen Wie Ik Ben. Aan diegenen die in verschrikkelijke duisternis leven, zullen buitengewone Genaden gegeven worden om hun zielen te reinigen, zodat Ik de greep van de Boze over hen kan losmaken en hen naar de veiligheid van Mijn Barmhartigheid brengen. Dit is een strijd en hij zal hard worden bevochten, maar de kracht van de Allerheiligste Drie-eenheid zal worden uitgeoefend en zielen zullen verlicht worden, zodat ze niet te gronde zullen gaan.

Ik zal belangrijke leiders onder jullie doen opstaan en met een leger verspreid in elke natie, zullen jullie aangroeien en de meeste van Gods kinderen met jullie meenemen in het Nieuwe Paradijs. Wendt jullie met vertrouwen tot Mij en wees niet bang van Mijn Liefde: jullie moeten weten dat Ik jullie nooit vrijwillig zou doen schrikken, want wanneer Ik Mijn Aanwezigheid bekend maak zal Ze jullie met grote verwondering en vreugde vullen. Ik verzeker jullie dat er geen reden is voor vrees, want Ik Ben de Liefde Zelf. Liefde zal jullie geruststellen en wanneer jullie voor Mij staan, jullie Jezus, zullen jullie getroffen worden met een gevoel van ogenblikkelijke familiariteit die alleen aanwezig is als jullie hart verstrengeld raakt met het Mijne.

Hoe bemin Ik jullie allemaal en hoe verlang Ik naar jullie zielen.

Jullie Jezus