1123 – Ik maak gebruik van offerzielen om anderen tot Mij te brengen die anders nooit zouden gered worden
Woensdag 7 mei 2014, 23.43 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zielen roep om Mij te volgen, veroorzaakt dit een mengeling aan gevoelens, gaande van jubel tot grote smart. Want wanneer Ik in de zielen het Vuur van de Heilige Geest doe oplaaien, zal dat grote Zegeningen brengen, maar die zullen doortrokken zijn van smartelijke gevoelens.

Wanneer Ik kies welke zielen Mijn Gaven waardig zijn, zullen zij aanvoelen dat zij Mij toebehoren, maar zij zullen zich ook wat buitengesloten voelen van de wereld waarin zij leven. Zij zullen hun medebroeders en –zusters in een nieuw licht zien. Zij zullen bijzonder gevoelig zijn voor de schoonheid van Gods Schepping, wanneer zij anderen in het gelaat kijken, omdat zij er de Tegenwoordigheid van God zullen zien. Niet één ziel die zij ontmoeten zal de Tegenwoordigheid van God niet uitstralen, ongeacht hoe diep zij in Zijn Ogen mogen gevallen zijn. Zij zullen ook vervuld zijn van een overweldigend medelijden, dat enkel door een ouder voor zijn kind kan gevoeld worden. Zij zullen een plotse en intense liefde ervaren voor die persoon, wat hen zal verbazen en verrassen. Nochtans zullen zij zich ook bewust zijn van de duisternis die in zulke zielen verborgen zit, klaar om hen te verslinden. Dan zal de uitverkoren ziel onmiddellijk beseffen wat van haar verwacht wordt, want dat is het moment waarop zij naar Mij zal toe rennen, Mij smekend om deze zielen te helpen redden, die het gevaar lopen zich in een staat van duisternis te werpen, zo bevreesd zal zij zijn voor die ziel.

Een offerziel, een uitverkoren ziel, geeft al het uitwendige in haar leven op en daardoor geeft zij grote glorie aan God. Het lijden dat de uiverkoren ziel te verduren heeft verlost andere zielen van de eeuwige verdoeming en, bijgevolg, wordt zij het meest gezochte doelwit van Satan en zijn handlangers. Zulke zielen ondergaan Mijn Passie als een Gave van God, want eens uitverkoren, kunnen de meesten onder hen God nadien niet meer de rug toekeren. Er zijn er nochtans die uitverkoren zijn, maar Mijn Beker weigeren. Jullie moeten bidden voor die arme zielen want hun gebrek aan moed om Mijn Kruis op te nemen, zal hen in een van twee richtingen leiden. Zij zullen innerlijk lijden kennen, omdat zij het moeilijk vinden om intiem met Mij te worden. Vervolgens zullen zij totaal in beslag genomen worden in een seculiere wereld, om te ontsnappen aan hun roeping en dat zal hen niets opleveren – alleen een gevoel van valse hoop.

Wanneer een liefhebbende ziel bidt en zichzelf vernedert voor Mij, mildert zij de Toorn van Mijn Vader. Vervolgens vermindert daardoor de impact van Mijn Vaders Kastijding over de wereld. Wanneer een uitverkoren ziel, die vervolgd wordt omwille van haar liefde voor Mij, en dat haar draagkracht te boven gaat, slechts tegen Mij zou zeggen: “Jezus, neem mijn lijden en doe ermee wat U behaagt” dan zou Ik haar overstelpen met buitengewone Genaden. De ziel wordt immuun voor het kwaad en bovendien zonder vrees. Omwille van haar totaal vertrouwen in Mij, zou zij dan oprijzen tot volmaaktheid en een vredige en rustige houding bereiken. Zoveel offers brengt dat mee, maar wanneer zulke zielen alles aan Mij overgeven in volledige gehoorzaamheid en weigeren zich in te laten met de vijand van Mijn Woord, dan zal hieruit de redding van vele zielen voortvloeien.

Ik gebruik offerzielen om anderen tot Mij te brengen, die anders nooit zouden gered worden. Het is alleen door deze methode dat zulke offerzielen zullen en kunnen boeten voor de zielen van miljoenen mensen die de navelstreng met Mij verbroken hebben. Vrees niet te veel voor zielen in duisternis, in deze tijd, want Mijn uitverkoren zielen in de wereld zijn op dit moment met velen. Hun waardigheid brengt de zielen die verloren zijn terug in Mijn Schuilplaats.

Jullie Jezus