1122 Zo velen van jullie hebben vandaag de dag geen enkel idee van wat het betekent om Mij te dienen als een Christen
Dinsdag 6 mei 2014, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand voor een moment twijfelen dat God ooit Zijn kinderen zou toestaan om zich van Hem te verwijderen, zonder alles te doen wat in Zijn Macht ligt om hen te redden.

Jullie hebben vanaf het begin toch zo veel Gaven gekregen door de profeten. Vele profeten herhaalden dezelfde boodschappen telkens opnieuw, en toch werden velen van hen genegeerd of belachelijk gemaakt. Velen werden vervolgd en ter dood gebracht. Waarom veroorzaakt het Woord van God zulke haat? Het is niet het Woord van God dat knaagt aan de zielen van de zwakken of van diegenen die het Geloof hebben verlaten. Neen. Het is de manier waarop Satan reageert en venijnig aanvalt wanneer God Zijn hand opsteekt om de Boze te bestraffen. Hij weet dat het Woord van God, wanneer het aan Zijn profeten gegeven wordt, zich zeer snel verspreidt door de kracht van de Heilige Geest en wanneer dat  gebeurt, wordt de macht van de Boze verzwakt en daarom is zijn vergelding gewelddadig.

Wanneer de Heilige Geest op deze manier over de mensheid uitgestort wordt, zullen de gevallen engelen opstijgen met getrokken zwaarden om iedere volgeling van Mij te doorboren, op welke manier ze maar kunnen. Jullie moeten dergelijke haat voor Mijn Woord verdragen en herkennen voor wat hij is een poging om jullie van de Waarheid weg te leiden. Elke apostel van Mij, elke profeet en heilige dienaar, die zich aan de Waarheid het Heilige Woord van God houdt, zal bitter bestreden worden door de krachten van het kwaad. Dat is altijd het geval geweest. Jullie mogen echter nooit toestaan dat haat tegen Mij, jullie geliefde Jezus, jullie geest ontmoedigt, want het is op dat moment dat Ik echt Aanwezig Ben in jullie ziel. Doorsta het lijden in Mijn Naam en Ik zal jullie in glorieuze vereniging met Mij in Mijn komende Koninkrijk doen opstaan. Breng lijden toe aan anderen in Mijn Naam, ongeacht hoe gerechtvaardigd jullie menen dat het is, en Ik zal jullie voor de eeuwigheid van Mij afsnijden.

Mijn Waarschuwingen die Ik jullie nu geef, zijn bedoeld om jullie te herinneren aan wat Ik leerde, terwijl zo velen van jullie vandaag de dag geen enkel idee meer hebben van wat het betekent om Mij te dienen als een Christen.

Jullie Jezus