1121 Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te geloven?
Dinsdag 6 mei 2014, 20.02 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Mijn Woord door zo velen afgewezen wordt, ligt in het feit dat de Waarheid als een doorn in de zijde steekt van hen die beschaamd zijn om Mijn Leer openlijk te verkondigen.

De mens die ervan uitgaat dat vrijheid van mening belangrijker is dan het vasthouden aan het Woord van God, bewandelt een zeer gevaarlijke weg. Gelijk welke mens die gelooft in zijn recht om voor zijn inzichten uit te komen alsof die onschendbaar zijn, ook als zij de zonden vergoelijken, is een verrader van Mij.

Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te geloven? Zulke mensen, die jullie wetten voorschrijven, inbegrepen diegenen die jullie Kerk besturen, willen jullie doen geloven dat het recht van vrije mening elke Wet van God overstijgt, zelfs wanneer die de zonde ophemelt.

De zonde vertoont vele facetten en in de wereld van vandaag wordt elke zonde weggeredeneerd, door te verkondigen dat elke persoon individueel over het recht beschikt te doen wat hem bevalt. Terwijl niet een van jullie het recht heeft om in Mijn Naam iemand te oordelen, zo heeft ook niemand van jullie het recht om onrecht als iets goeds voor te stellen.

Jullie Jezus