1120 - Het Boek der Waarheid zal het tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek.
Maandag 5 mei 2014, 16.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, allen die Mijn Stem via deze Boodschappen volgen, zullen grote zegeningen blijven ontvangen, aangezien hun uithoudingsvermogen zal worden getest op wijzen die niet meer voorkwamen sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen leden. Ieder van hen zal getergd worden door de Boze, die zwakke en trotse zielen gebruikt om aanvallen te lanceren op diegenen die dicht bij Mij zijn. Elke poging om dit grote Werk van Mij te belasteren zal gedaan worden, zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Naarmate de vervolging zal intensiveren, weet dat Satans macht beperkt werd en al wat hij zal doen is stenen blijven gooien, leugens verspreiden en proberen om de zielen van Mij weg te trekken. Hij zal er op verschillende manieren in slagen om zielen van deze Missie weg te trekken. Hij zal gebruik maken van visionairs om de Missie aan te vallen en dat zal grote verwarring veroorzaken.

Wanneer de mens blijft vallen en het Woord van God niet meer in zijn geheel aanvaard wordt, dan zal de Hemel altijd ingrijpen. Vertrouw op Mij als Ik jullie nu zeg dat dit Mijn Missie is en als jullie anders verteld wordt, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat jullie op een dwaalspoor gebracht worden. Mijn Belofte is om trouw te blijven aan Gods kinderen tot het einde en totdat een ziel de Hand van God volledig verwerpt. Ik zal gestaag vorderingen maken en jullie voorzien van alle Gaven die Ik nalaat om jullie te beschermen tegen Mijn vijanden, die tot jullie komen als wolven, gekleed in schaapskleren. Mijn Gaven zullen het tegengestelde zijn van wat de vijanden van God aan de wereld zullen geven. Het Boek der Waarheid zal het tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek dat binnenkort aan de wereld zal worden opgelegd en vol is van een kunstmatige, gebrekkige doctrine die de zonde zal rechtvaardigen. Het Zegel van de Levende God zal jullie beschermen tegen het merkteken van het beest en de Medaille van Verlossing zal jullie beschermen tegen de ketterij, die zal voortrollen uit de monden van Mijn vijanden die Mijn Kerk op Aarde zullen inpalmen.

Uiteraard wordt deze Missie door Satan veracht en hij zal zelfs goede zielen gebruiken die Mijn Heilig Woord scherp zullen bekritiseren, uit een gevoel van misplaatste loyaliteit aan die gewijde dienaren van Mij, die het geloof verloren hebben en die Mij niet echt dienen, omdat ze niet meer weten hoe. Jullie mogen niet toestaan jezelf te laten beïnvloeden. Wees niet zoals diegenen die jullie voorafgingen – diegenen die Mij verwierpen, toen Ik op aarde rondging.

Ik geef jullie Mijn Woord, dat jullie binnenkort alle bewijzen zullen verkrijgen die jullie wensen. Ik geef jullie Mijn Belofte dat Ik nu kom, alleen om jullie Verlossing te brengen, in een tijd waarin Mijn vijanden alle pogingen zullen ondernemen om jullie, je door God gegeven recht op Verlossing, als een kind van God, te ontzeggen.

Laat Mij niet in de steek, wanneer jullie in je hart weten dat Ik het Ben, Jezus Christus, Die nu spreek. Probeer niet om de zielen van Mij weg te trekken, als jullie twijfelen Wie Ik Ben. Doe Gods profeten geen kwaad of jullie zullen veel lijden. Vecht niet tegen het Plan van Mijn Vader om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst of jullie zullen zich blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader. Wees dankbaar. Wees grootmoedig en aanvaard deze Gave van Tussenkomst met liefde en vreugde, want het is voor jullie eigen bestwil en in het belang van elke levende ziel, dat zij aan de wereld aangeboden wordt.

Jullie Jezus