1119 ľ Moeder van Verlossing: God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of fout ge´nterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen
Zondag 4 mei 2014, 16.23 u.

Mijn lieve kinderen, wanneer God profeten in de wereld zond dan waren zij gewoon boodschappers. Zij werden gezonden om de Waarheid mee te delen ľ het Woord van God.

Door de eeuwen heen interpreteerden veel van Gods kinderen de rol van de profeten verkeerd. Sommigen begonnen de profeten te verafgoden in plaats van gewoon het Woord van God te aanvaarden en aan God eer te bewijzen. Zij maakten de profeten tot goden en de boodschappen die aan de wereld werden overgedragen ľ inbegrepen die van mijn Zoon Jezus Christus ľ werden minder belangrijk dan de profeten die ze afleverden.

Kinderen, de profeten van God, de engelen van God, de visionairs en de zieners waren deze verafgoding niet waard. Zij waren allen eenvoudige mensen met weinig of geen kennis van Goddelijke zaken en daarom net werden zij gekozen. Het zijn de Boodschappen die belangrijk zijn en de boodschappers zijn gewoon de kanalen van het Woord. Het Woord van God dat langs de profeten om gegeven is, mag nooit terzijde gelegd worden terwijl de profeet op een voetstuk van eigen maaksel verheven wordt.

Het Woord van God mag nooit ontkend worden. Het Beeld van God mag nooit vervangen worden door beelden van Zijn profeten of van de heiligen die Zijn Gunst verwierven. Jullie mogen de heiligen en de profeten vragen om voor jullie te bemiddelen, maar jullie mogen hen nooit overladen met de lofprijzing die aan God moeten voorbehouden worden, aan de Schepper van al wat hemels is. Dat is ook vandaag waar. Jullie moeten God in de eerste plaats eren en vˇˇr al wat bestaat. Jullie moeten vasthouden aan het Woord dat in het begin gegeven werd en daar nooit van afwijken, want het zal en kan nooit wijzigen. Het Woord van God is definitief.

De Onderrichtingen van mijn Zoon werden aan de mensheid bekend gemaakt toen Hij op aarde rondliep. Zij gaven gewoon meer gedetailleerde uitleg over het Woord maar zij weken nooit af van de Waarheid. Vandaag is de mens nog altijd hetzelfde als toen mijn Zoon voor de eerste keer kwam. De mens is nog steeds zwak, gemakkelijk te be´nvloeden en hij blijft een zondaar net als toen.

De Onderrichtingen van mijn Zoon werden aan de mensheid bekend gemaakt toen Hij op Aarde rondwandelde. Zij legden het Woord uit met meer details, maar zij weken nooit af van de Waarheid. Vandaag is de mens nog steeds hetzelfde als toen mijn Zoon voor de eerste keer kwam. De mens is nog steeds zwak, gemakkelijk te be´nvloeden en hij blijft een zondaar net als toen. Wanneer om het even welke profeet of mens, die beweert te spreken in Gods Naam, jullie meedeelt dat het Woord moet aangepast worden aan de hedendaagse noden van de mens, wees dan op jullie hoede. Indien jullie gezegd wordt dat het Woord eigenlijk iets geheel anders betekent, aanvaard het dan niet. De mensen, ook  zij die God dienen, beschikken niet over het gezag om de Waarheid te vervalsen.

Wanneer iemand beweert goddelijk ge´nspireerd te zijn en vervolgens het Woord verandert om tegemoet te komen aan een seculiere wereld, vertrouw hem dan niet. God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of fout ge´nterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen. Denk eraan dat wanneer jullie een profeet verafgoden en hem met lofbetuigingen overladen, jullie God beledigen. Indien jullie akkoord gaan met wijzigingen van datgene wat in de Allerheiligste Bijbel staat, en die het Woord van God tegenspreken, dan snijden jullie jezelf af van de Waarheid. Indien jullie leugens aanvaarden als een middel om God te dienen, op jullie eigen voorwaarden, dan scheiden jullie je van God af.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing