1118 – “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak
Zaterdag 3 mei 2014, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik mensen vraag om Mij te vertrouwen, dan is dat voor veel mensen een zeer moeilijke zaak om te doen. Zo velen vinden het lastig om te vertrouwen op Mijn Liefde voor de mensheid en om zich volledig aan Mij over te geven, omdat zij steunen op hun eigen geloof. Het is pas wanneer jullie jezelf volledig in Mijn zorg overgeven, dat jullie je veilig, beschermd en in vrede kunnen voelen.

Mijn Liefde, wanneer door jullie gezocht, zal jullie bedekken wanneer jullie je armen uitstrekken en als een klein kind om Mij roepen. Kinderen plaatsen al hun vertrouwen in hun ouders, als ze klein zijn. Ze kennen alleen het verschil tussen wat goed voelt en wat verkeerd voelt en zo vertrouwen ze volledig op de volwassene om hen te beschermen. Kinderen denken geen twee keer na om naar hun ouders te lopen voor troost en om toevlucht te zoeken. Het geloof van een kind is sterk. Het twijfelt niet, want het gelooft echt dat het veiligheid zal vinden in de armen van een liefhebbende ouder.

Ik Ben te vertrouwen, want al wat er Mij gevraagd wordt zal gedaan worden, indien het voor het welzijn is van de ziel. “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak. Ik schep er genoegen in om Mijn Gaven kwistig over ieder van jullie uit te strooien. Wanneer jullie Mij vragen om je te helpen, hoor, voel en reageer Ik op alles wat jullie wensen. Laat Mij de kans om Mijn Liefde voor ieder van jullie te bewijzen. Laat Mij jullie het bewijs van Mijn Tussenkomst tonen. Het is in deze tijd van het bestaan, dat Ik, Jezus Christus, Mijn Aanwezigheid zal bekend maken in al wat jullie van Mij vragen. Het is op dit moment, dat Ik jullie de gelegenheid geef om Mijn Aanwezigheid te voelen, getuige te zijn van Mijn Grote Tussenkomsten in jullie dagelijkse leven en om de kracht van jullie gebeden te begrijpen. Want dit zijn de dagen van de grote wonderen, die Ik aan de mensheid vermaak, meer dan op enig ander moment sinds Ik op Aarde rondliep.

Wanneer jullie echt al je vertrouwen in Mij stellen, dan kan Ik grote wonderen bewerken om jullie niet alleen verlichting van het lijden te brengen, maar om jullie nog dichter bij Mijn Heilig Hart te trekken. Wanneer een kind weet dat een ouder van hem houdt, voelt het zich veilig omdat het weet dat het beschermd is. Weet dat door Mij te vertrouwen, Ik jullie allen bescherm en Ik elk van jullie zielen zal overspoelen met een diep gevoel van vrede, dat jullie nergens anders op deze Aarde zullen vinden.

Kom vandaag naar Mij en roep Mij om jullie te helpen – ongeacht welke zorgen jullie mogen hebben. Bid dit speciale Gebed, telkens jullie in nood zijn en Ik zal elke keer reageren.

Kruistochtgebed (148) - Kom mij te hulp

“O mijn Jezus, help mij, in mijn tijd van grote nood.

Houd me in Uw armen en neem mij op in de Schuilplaats van Uw Hart.

Veeg mijn tranen weg. Breng mijn voornemen tot rust.

Verhef mijn geest en vul mij met Uw Vrede.

Schenk mij alstublieft dit speciaal verzoek (vermeld het hier...).

Kom mij te hulp, zodat mijn verzoek wordt beantwoord en dat mijn leven vredig kan verlopen en in vereniging met U, lieve Heer.

Indien mijn verzoek niet kan ingewilligd worden, vul mij dan met de Genade om te aanvaarden dat Uw Heilige Wil voor het welzijn is van mijn ziel en dat ik trouw moge blijven aan Uw Woord, voor altijd, met een beminnelijk en vriendelijk hart. Amen.”

Aanroep Mij altijd, telkens wanneer jullie verdrietig zijn of hulp nodig hebben en Ik beloof dat aan jullie een teken zal gegeven worden dat Ik gereageerd heb op jullie roep tot Mij, jullie geliefde Redder.

Jullie Jezus