1117 – Moeder van Verlossing: de Apocalyps zal helemaal gaan over de inbeslagneming van mijn Zoons Kerk op Aarde door Zijn vijanden
Vrijdag 2 mei 2014, 19.00 u.

Mijn kind, wanneer mensen het woord “Apocalyps” horen, kan er vrees in hun harten opkomen. Dat komt omdat er maar weinig mensen echt ingelicht zijn over wat het symboliseert. Deze tijden werden voorspeld als zijnde het laatste gedeelte van mijn Vaders Plan om de wereld te verenigen en te bevrijden uit de greep van het kwaad, dat  hem zo lange tijd in een verstikkende greep hield.

Het belangrijkste teken dat de tijd nabij is zal juist voorafgaan aan mijn Zoons Tweede Komst, wanneer Zijn Kruisiging helemaal opnieuw zal beleefd worden. Dit zullen de tekenen zijn: net zoals Hij gegeseld werd, zo zal ook Zijn Lichaam - Zijn Kerk op Aarde, door corruptie en besmetting gegeseld worden. Vervolgens zullen de doornen, net zoals zij op Zijn Hoofd geplaatst werden, op de hoofden van de leiders van Zijn Kerk geplaatst worden. De handen van Zijn gewijde dienaren zullen als het ware aan het Kruis genageld worden, wanneer zij in de komende tijden niet langer zullen gebruikt worden als instrumenten om de Heilige Sacramenten toe te dienen. Net zoals de nagels de Voeten van mijn Zoon doorboorden, zo zullen ook de trouwe dienaars van God verhinderd worden om zielen op de ware Weg van de Heer te leiden. De Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde zal voortduren totdat zij sterft en op die dag zal het Lichaam van mijn Zoon, Jezus Christus, niet langer meer Tegenwoordig zijn in de Heilige Eucharistie. Wanneer mijn Zoons Kerk op Aarde verwoest is, langs welke weg zullen Zijn volgelingen dan wandelen?  Dus tenzij jullie het Pad van mijn Zoon volgen, zullen jullie niet in staat zijn jullie weg naar Zijn Koninkrijk te vinden.

Wanneer de Kerk van mijn Zoon zal ingepalmd zijn en de vijand op haar troon zal zitten, moeten jullie altijd trouw blijven aan mijn Zoon. Jullie zullen daartoe niet in staat zijn indien jullie de wetten van de seculiere wereld aanvaarden ter vervanging van de Waarheid.

Het Boek van Waarheid, samen met de Kruistochtgebeden, zal jullie gefocust houden op mijn Zoon. De trouwe dienaren van Hem zullen jullie voeden met het Voedsel des Levens, wanneer dat nergens nog zal te vinden zijn. Tegen dan zullen jullie in staat zijn de maanden te tellen alsof het weken zijn en de weken alsof het dagen zijn, want op het geluid van de trompet zal het Nieuwe Jeruzalem uit de puinhopen oprijzen en de vervolging zal voorbij zijn.

De Apocalyps zal gaan over de inbeslagneming van de Kerk van mijn Zoon op Aarde door Zijn vijanden. Het zal allemaal te maken hebben met de strijd om de zielen. De kastijding zal betrekking hebben op Gods Waarschuwing aan de mensheid om hun ogen voor de Waarheid te openen. Het Restleger zal helpen om de vlam van liefde voor mijn Zoon brandend te houden en, tegelijkertijd, om voor zielen een groot uitstel van de bestraffing te  bekomen, die hen anders zou overvallen, ware er niet de Barmhartigheid van mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing