1116 – Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden tijdens het leven van deze generatie
Donderdag 1 mei 2014, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Belofte om terug te komen zal in het leven van deze generatie vervuld worden. Veel mensen in de wereld, op dit moment, zijn zich niet bewust van de profetieën die zijn opgenomen in de Allerheiligste Bijbel, met betrekking tot de Grote Dag van de Heer. Ter voorbereiding van deze tijd, heeft Mijn Vader Mij de opdracht gegeven om jullie te informeren dat de datum voor Mijn Wederkomst is vastgesteld, maar alleen God, de Eeuwige Vader, kent deze datum. Zelfs Ik, Zijn eniggeboren Zoon, heb geen kennis van deze datum – alleen dat het spoedig zal zijn.

Veel gebeurtenissen zullen eerst moeten plaatsvinden, voor de grote vernieuwing, maar weet dat ze allemaal gezwind en in snelle opeenvolging zullen plaatsvinden. Diegenen die bang zijn voor de Grote Dag moeten, in plaats daarvan, Mij vertrouwen en bidden voor de zielen van diegenen die er alles aan zullen doen om zich tegen Mij te verzetten in Mijn Zoektocht naar zielen. Mijn Plan is om zelfs de meest hardnekkige onder jullie in Mijn Koninkrijk te brengen, want het is voor de wereld. Mijn Koninkrijk zal komen, want het is Gods Plan en het zal het Laatste Verbond voltooien, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God.

Bid, met grootmoedigheid in jullie harten, voor de zielen van diegenen die Mijn Barmhartigheid het meest nodig hebben en Ik zal hen bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Al wat in het begin was, zal vervuld worden aan het einde, en dan zal er een wereld bestaan zonder einde. Alles begint en eindigt met Mijn Vader.

Niets zal Mijn Wederkomst tegenhouden. Geen mens die zich tegen Mij verzet of die probeert om zielen van Mij weg te trekken, zal het toegestaan worden om Mij te trotseren, want wanneer Ik aankom, zullen al Mijn vijanden weggeworpen worden. Ik zal de zwakken, de bevreesde en de berouwvolle mensen, de ketters, de heidenen, de leugenaars, de dieven, de moordenaars – alle zondaars – redden. Niemand van jullie wordt vrijgesteld van Mijn Barmhartigheid. Ik bemin jullie allemaal.

Jullie Jezus