1115 – Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen
Dinsdag 29 april 2014, 09.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen zich afvragen hoe God, de Almachtige Vader en Schepper van al wat is en eeuwig zal zijn, zou kunnen lijden. De Waarheid is dat Mijn Vader, volmaakt in al wat kan zijn, totaal doordrongen is van Liefde. Omdat Hij de Schepper is van de Liefde veroorzaakt de afwijzing daarvan smart in Zijn Hart.

Gods kinderen verwierpen Zijn Groot Geschenk van het Paradijs, door de zonde van Adam en Eva, waardoor zij uit Zijn Gratie geraakten. In plaats daarvan lieten zij zich verleiden door de sluwe misleiding die de duivel hun voorhield. Hoe leed Mijn Vader toen omwille van dat verraad en hoe lijdt Hij nog steeds omwille van de zonde van verraad in de wereld van vandaag. Niets is veranderd, behalve het Wonder van de Verlossing dat Hij de wereld vermaakte door Mijn Offer voor de mensheid.

De Liefde van Mijn Vader voor jullie allen is zo Groot dat Zijn Smart, veroorzaakt door de blindheid van de mens en de verwerping van Zijn Grote Barmhartigheid, eveneens Zijn Gave is aan de mensheid. Door Zijn Verdriet smacht Hij naar zielen, zal Hij de hand uitstrekken en zelfs de meest weerspannige ongelovige aanhalen. Aan diegenen die niet in God geloven maar die een bewijs verlangen en gelijk welk teken dat hen kan troosten in hun ellende, zeg Ik het volgende: Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer niet om vooral diegenen te redden die de Waarheid erkenden – Ik kwam om diegenen te redden die niet in  staat waren om te geloven in God. En nu doe Ik hetzelfde. Terwijl de gelovigen onder elkaar zullen ruziemaken, redetwistend of Ik het Ben of niet, Jezus Christus, die thans mededelingen geef aan de wereld, beloof Ik jullie het volgende: Ik zal wegens Mijn Liefde voor jullie, bewijzen dat Ik het inderdaad Ben die spreekt en dat Ik opnieuw door Mijn Vader gezonden wordt om jullie te redden.

Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen, het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Adam en Eva. Die Dag zal spoedig neerdalen en voor die tijd komt zal Ik jullie geest, lichaam en ziel verlichten. Ik zal jullie schokken met Mijn Macht – Mijn Goddelijkheid, maar jullie zullen zo’n  opwelling van liefde voelen dat jullie er niet meer aan zullen twijfelen dat dit alleen van Mij kan komen. Dat is Mijn Belofte. Ik zal Mijn Hand eerst uitstrekken naar die kinderen van God die Hem niet kennen noch in Hem geloven. De meesten van hen zullen Mij tegemoet rennen omdat zij geen vooroordelen hebben die kunnen voortvloeien uit een teveel aan kennis van spirituele aangelegenheden. Tegelijk zal ik Mijn Hand uitstrekken naar die zielen die in grote duisternis verkeren, die wanhopig zijn, verloren en opgezadeld met groot verdriet in hun hart. Dus wanneer jullie Mijn Woord lezen, hierin vervat, weet dan dat Mijn Boodschappen niet alleen bedoeld zijn voor hen die Mij liefhebben – zij zijn gegeven om jullie te bereiken.

Ik geef jullie vrede. Ik breng jullie groot nieuws, want Ik heb voor jullie een heerlijke toekomst veroverd waarin de dood geen macht meer heeft over jullie. Ik wacht op die Dag, met grote vreugde. Alstublieft, wacht met geduld en vertrouwen, want wanneer Ik jullie hart open zullen jullie zorgen voorbij zijn.

Jullie geliefde Jezus