1114 - Moeder van Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de antichrist zullen dagen zijn van grote feesten
Zondag 27 april 2014, 23.20 u.

Mijn lieve kinderen, laat het Licht van God over jullie neerdalen, aangezien de plannen om de wereld voor te bereiden op de Wederkomst van mijn Zoon, Jezus Christus, voltooid zijn. Alle dingen zullen nu volgens de Heilige Wil van God geschieden en ik vraag jullie om het gebed te gebruiken als jullie grootste wapenschild, terwijl de strijd voor Gods kinderen zal toenemen. In tegenstelling tot eerdere oorlogen, zal de strijd om de zielen erg verwarrend zijn, want de vijand zal worden opgevat als de vriend, terwijl de ware Kerk van Christus tot vijand zal worden verklaard.

Hoe sterk zullen jullie moeten zijn om een ware Christen soldaat te worden. Jullie mogen nooit buigen voor druk om godslasteringen uit te spreken, waaraan jullie zal worden gevraagd deel te nemen, in het openbaar en voor de altaren van mijn Zoon. Wanneer jullie mensen verheven zien tot machtsposities in de Tempels van mijn Zoon, en die eisen dat jullie in eerbied voor hen buigen, maar waar geen teken van het Kruis te bespeuren valt, loop dan weg, want jullie zullen in dwaling getrokken worden. Jullie zullen weten dat de tijd voor de antichrist om mijn Zoons Kerk binnen te gaan is aangebroken, wanneer de tabernakels aangepast zijn en, in veel gevallen, zijn vervangen door houten varianten.

Kinderen, wees ervan bewust dat vele van jullie zich zullen afwenden van de Waarheid, omdat jullie het quasi onmogelijk zullen vinden om de Waarheid te aanvaarden. De dagen voorafgaand aan de komst van de antichrist zullen dagen zijn van grote feesten, in vele kerken, van alle Christelijke en andere denominaties. Alle regels zullen gewijzigd zijn, de liturgie herschapen, de Sacramenten gemanipuleerd, tot uiteindelijke de Mis niet langer zal gevierd worden volgens de Heilige Voorschriften. Tegen die tijd en vanaf de dag dat de antichrist trots op zijn troon zit, zal mijn Zoon er niet meer Aanwezig zijn. Dan, vanaf die dag, zal het moeilijk worden voor diegenen die mijn Zoon beminnen, om trouw te blijven aan Hem zoals het hoort, want elke gruwel zal voor jullie gepresenteerd worden. Wanneer er voldoende afleiding om jullie heen is en wanneer het een strafbaar feit zal worden om de nieuwe hiërarchie in twijfel te trekken, zullen jullie in de verleiding komen om op te geven en de één-wereld-religie te aanvaarden, uit vrees om vrienden en familie te verliezen.

Gods Leger – het Restleger – zal groeien en zich verspreiden en de Kruistochtgebeden zullen aan allen grote kracht bieden. Mijn Zoon zal ingrijpen en jullie door de uitdagingen voeren die voor jullie liggen en jullie zullen weten dat het Zijn Macht is die jullie moed en volharding zal geven. Want alleen de sterken onder jullie zullen trouw blijven aan het Heilige Woord van God, maar zelfs als het Restleger slechts een fractie bedraagt van de grootte van het leger van het beest, zal God het vullen met de kracht van een leeuw. Hij zal de zwakken versterken en hun grote Genaden geven. Hij zal de macht verzwakken van diegenen die volgelingen van de antichrist zijn. Al die gebeurtenissen zullen beangstigend lijken, maar in werkelijkheid zullen deze gebeurtenissen voor velen gelijken op een nieuw tijdperk van eenheid en vrede in de wereld. Mensen zullen de nieuwe één-wereldkerk toejuichen en zeggen: “Wat een groot wonder werd door God gemaakt.” Zij zullen in groot ontzag zijn voor de mensen binnen de kerk en die daarbuiten, die dergelijke eenheid hebben tot stand gebracht. Met veel lof en eerbetoon zullen deze mensen kwistig overladen worden en dan zullen ze luid zingend worden begroet, evenals een speciaal teken van herkenning, in elke publieke bijeenkomst.

Er zal vreugde zijn met feesten en huldigingsplechtigheden, waarbij ketters met geweldige lofbetuigingen zullen overladen worden. Jullie zullen grote rijkdom zien, eenheid tussen de verschillende geloofsovertuigingen en mannen van eer die behandeld worden als levende heiligen – allen behalve één. Die éne waarnaar Ik verwijs is de antichrist en zij zullen geloven dat hij Jezus Christus is.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing