1113 Ė Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de mensen niet bekend
Zondag 27 april 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de Toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is klaar en alle delen zijn foutloos geplaatst zodanig dat de voltooiing van Mijn Belofte tot vervulling gebracht is.

Vele Mysteries zijn aan Mijn Goddelijkheid verbonden die de mens, ongeacht hoe goed hij ook geÔnformeerd is in geestelijke aangelegenheden, nooit echt kan begrijpen. Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de mensen niet bekend en Mijn Vader openbaart daarvan aan de mensheid alleen wat Hij wenst. Aan de mens is de kennis en de Waarheid geschonken zodat hij God kan vereren en dienen zo goed als hij kan. De mens was geÔnformeerd door de profeten over hoe hij moet vasthouden aan de Tien Geboden om zeker te stellen dat hij niet in dwaling valt. Dan, om Zijn Liefde voor de wereld te bewijzen, werd God Zelf mens en door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, toonde hij de mens nauwkeurig wat tot het goede leidt en waaruit het kwaad bestaat. Ik openbaarde de Waarheid, ofschoon slechts een fractie van wat Mijn Vader wenste, ten behoeve van wat de mens nodig heeft. Maar de mens was zo hooghartig, arrogant en ambitieus dat hij de Waarheid niet wenste te kennen omdat zij hem niet goed uitkwam.

De FarizeeŽn sloten hun ogen, keken de andere kant uit en verklaarden Mij tot een man Die Zijn verstand verloren had en in raadsels sprak. Zij beschikten niet over het vermogen om de Waarheid te horen, hoewel Mijn Onderrichtingen gewoon de Woorden, de Lessen en de Geboden herhaalden die in Mijn Vaders Boek staan. Zij bewandelden het smalle pad, zonder links of rechts te kijken, terwijl zij hun eigen opvatting volgden van het dienen van God. Zij deden dat met een vroom uiterlijk, gingen de zwakken uit de weg evenals de armen en de ongeschoolden, terwijl zij God loofden. Ten slotte verbanden zij Mij en hun tegenhangers vandaag zullen dat opnieuw doen, wanneer zij in de komende jaren voortgaan met hun eigen leerstellingen.

Zo zien jullie dat met alles wat de mens beweert te weten, hij in werkelijkheid heel weinig afweet van de Weg van de Heer. Datgene wat hem gegeven werd is aanvaard maar enkel die delen van de Waarheid die hem goed uitkomen. Bijvoorbeeld, Ik heb Gods kinderen altijd geleerd om elkaar lief te hebben, maar zij slagen er niet in om dat te doen. Hoeveel van jullie werpen zich voor Mij op de knieŽn en loven Mij overvloedig in dankgebed om dan hun broeders en zusters te belasteren? Sommigen van jullie gaan zo ver Mij te vertellen wat voor kwaadwillige mensen zij wel zijn, in plaats van liefde en vergevingsgezindheid te tonen.

De mens zal altijd zwak zijn want het is voor het menselijk schepsel onmogelijk om volmaakt te zijn. Maar waarom van de ene kant Mijn Onderrichtingen aanvaarden om ze dan aan de andere kant te verloochenen? Bezwijk nooit voor de bekoring om iemand anders in Mijn Naam te veroordelen, want jullie beschikken niet over het gezag om dat te doen. Verhef jullie zelf nooit voor Mij wanneer jullie tegelijkertijd een ander menselijk wezen belasteren of kleineren. Dat is beledigend voor Mij. Om de Waarheid te aanvaarden moeten jullie zonder kwaadwilligheid zijn, zonder trots, eigengerechtigheid of egoÔsme. Leg jullie mantel van arrogantie af, want dat is een kenmerk van de duivel en Ik vind dat weerzinwekkend.

Wil alstublieft Mijn Leer in gedachten houden en leven naar wat Ik jullie vertelde. Wanneer jullie harten vertroebeld zijn, vol angst of haat, dan moeten jullie altijd Mijn hulp inroepen. Want indien jullie dat niet doen dan zal dat gevoelen van wanhoop en haat jullie verslinden. Jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd voor de zonde zullen bezwijken, maar weet ook dat jullie waarachtig berouw moeten tonen voordat jullie een vorm van vrede of rust in jullie ziel zullen gewaarworden.

Jullie Jezus