1112 - God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in de eeuwige vlammen.
Zaterdag 26 april 2014, 13.42 u.

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, want het uur van Mijn Zoons Grote Genade zal neerdalen zonder waarschuwing.

Die mensen onder jullie die Mijn Zoon niet aanvaarden, zullen zo plotseling in elke Straal van Zijn Barmhartigheid worden gehuld, dat weinige van jullie zullen begrijpen wat er over jullie wordt uitgestort, zodanig zal de Kracht van Zijn Goddelijke Aanwezigheid zijn. Diegenen onder jullie wier hart vol haat zit, zullen grote pijn en angst voelen. Jullie zullen, driemaal intenser, dezelfde pijn ervaren die jullie toebrachten aan Mijn kinderen, want vergis jullie niet, De Waarschuwing is een vorm van Oordeel. Jullie zullen de pijn en het intens lijden ervaren, die jullie zouden doorstaan mochten jullie in de vuren van de Hel geworpen worden. Velen van jullie zullen De Waarschuwing ondraaglijk pijnlijk vinden. Toch moeten jullie Mijn Gave verwelkomen, want het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in de eeuwige vlammen.

Ik streef ernaar om jullie voor te bereiden, door Mijn Gezegende Missie, zodat Ik niet n ziel zal verliezen. Mijn laatste Missie op Aarde waaraan Ik het gezag verleende in de vorm van de Allerheiligste en Gezegende Drie-eenheid zal hevig worden bestreden, aangezien zij haar reis bestendigt om zielen te redden vr de Grote Dag. Geen andere missie, sinds de Kruisiging van Mijn Zoon, zal zo gehaat worden als deze. Wee diegenen onder jullie die zich verzetten tegen Mij, jullie Eeuwige Vader, want zouden jullie in Mijn Gezicht spuwen met vuile tong, dan zal Ik jullie straffen.

Ik zal niet langer de haat en de godslasteringen toestaan, die jullie misleide zondaars Mij toevoegen. Wanneer jullie Mij proberen te stoppen in Mijn Zoektocht om jullie allen van de Boze te redden, dan zullen jullie veel lijden, als gevolg van de zielen die voor Mij verloren gaan door jullie schuld.

Mijn Godheid zal niet verpletterd worden, noch zal de komst van Mijn Zoon gestopt worden. Niemand heeft de macht om dat te doen. De mens die probeert om zichzelf tussen de zondaar en Mij, de Eeuwige Vader, te plaatsen met de bedoeling die ziel te misleiden tot het ontkennen van Mijn Woord, zal afgeblokt worden.

Ik Ben de Waarheid. Ik Ben het Begin en Ik Ben het Einde. Mijn Liefde voor al Mijn kinderen is groot, maar wee de zondaar die Mijn Toorn oploopt wanneer hij probeert zichzelf boven Mij te verheffen. Ik zal de hoofden verpletteren van de hooghartige gewijde dienaren die zielen van Mij stelen door ketterij. Ik zal diegenen vernietigen wier acties zielen in grove dwaling zullen misleiden. Nog geen seconde moeten jullie Mijn Waarschuwing verkeerd interpreteren, want wanneer Ik ertoe gedreven Ben om in te grijpen bij de redding van zielen, zullen Mijn vijanden tegen de grond in elkaar gedrukt worden.

Mijn krachtige Tussenkomsten zijn begonnen en binnenkort zullen enkelen van jullie, die Mijn Stem horen door deze Boodschappen, weer gaan twijfelen, want jullie zullen getuige zijn van elke profetie in Mijn Boek der Waarheid.

Ga en wees dankbaar voor Mijn Grote Barmhartigheid. Aanvaard Mijn Tussenkomsten, want zij zullen helpen om de wereld wakker te schudden. Pas na de zuivering zal de mens in staat zijn om echt naar Mijn Stem te luisteren.

Jullie Eeuwige Vader

God de Allerhoogste