1111 – De tijd om de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij
Donderdag 24 april 2014, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd komt nu naderbij, waarin de zonden van de mensen, door Mijn Kerk, als onbelangrijk en onschuldig in Mijn Ogen zullen beschouwd worden.

Zonde is niet iets wat door Mij beoordeeld wordt als een zwakheid of een tekortkoming. Zonde is ontstaan door die twee eigenschappen, maar komt tot stand door het bestaan van Satan. Mijn Kerk zal Mijn volgelingen weldra sussen door hen te misleiden om de leugen te aanvaarden dat zonde een metafoor (een beeld) is die als symbool gebruikt werd om Gods kinderen ertoe aan te zetten op het rechte pad te blijven dat aan God behaagt. Zonde zou jullie niet het gevoel mogen geven van anderen gescheiden te zijn, zullen zij zeggen. Zonde, zullen zij beweren, doet er niet zo toe, want God is Al-Vergevend. Ja, Ik Ben Al-Vergevend en vergeef elke zonde – behalve de eeuwige zonde – vanaf het moment waarop de zondaar berouw toont en inspanningen levert om alle bekoringen uit de weg te gaan om herhaling van die zonde te vermijden. Jullie kunnen Mij niet vragen om vergeving van zonde wanneer jullie leven door die zonde. Een moordenaar die moordt, verminkt en doodt, kan Mij niet vragen hem te vergeven, terwijl hij verder blijft moorden en geen intentie heeft om zijn misdaden te stoppen. Wat heeft het zin Mij te vragen jullie van zonde te verlossen, als jullie niet op de eerste plaats aanvaarden dat jullie zondigen?

Zonde wordt veroorzaakt door zwakheid en Ik vergeef elke zondaar, die oprecht berouw toont. Wanneer de zondaar niet langer gelooft dat hij schuldig is aan zonde, dan geraakt die ingeworteld in de ziel. De tijd om de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij. Wanneer die tijd komt, zal er grote opluchting en feest zijn, want wat eens als zonde in Mijn Ogen geacht werd, zal niet langer als dusdanig beschouwd worden.

Zonde zal als iets natuurlijks gezien worden en iets wat jullie allen zullen moeten aanvaarden. Men zal jullie niet langer zeggen om enkel de zondaar lief te hebben, zoals Ik doe. Neen. Jullie zullen aangemoedigd worden te geloven dat zonde niet bestaat. Dat alles zal leiden tot het uiterste verraad van Mijn Godheid, wanneer de wereld zichzelf verafgoodt, zijn talenten, zijn intelligentie, totdat hij zijn eigen grootheid afkondigt, in rechtstreekse opstandigheid tegen God, de Eeuwige Vader.

O hoe velen zullen er in dwaling geleid worden, in wanhoop en wangedrag. Mijn Kerk zal gebruikt worden om ketterijen te verkondigen in Mijn Heilige Naam. Die misleide mensen zullen het onderste boven keren en binnenste buiten en niet één van deze veranderingen zal door Mij, Jezus Christus, bevolen zijn. De Heilige Geest zal niet de leiding nemen over de gruwel en grote verwarring, groot verdriet en een gevoel van hulpeloosheid zullen heersen bij hen die trouw blijven aan de Leer van Mijn Kerk. De traditionele leer zal niet langer geduld worden. Dan, wanneer al wat voor heilig gehouden werd ineenstort, zal de tijd rijp zijn voor de man van verderf om zijn zetel in Mijn Kerk in te nemen.

Jullie Jezus