1110 – Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen lijden
Woensdag 23 april 2014, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen denken ten onrechte dat Mijn Waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige zorgen teweegbrengen. Dat is begrijpelijk, maar weet dit: de toekomst van de komende wereld is adembenemend, Schitterend in elk opzicht. Het Paradijs dat voor jullie bereid werd, zou jullie vullen met ontzag, verwondering en een groot gevoel van opwinding, mocht Ik slechts een glimp ervan aan jullie openbaren. Omdat de mens bang is voor het onbekende en een gebrek aan vertrouwen heeft in Mijn Belofte om aan ieder van jullie Eeuwig Leven te brengen, is het moeilijk voor velen die proberen om zich voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.

Mijn geliefde volgelingen, Mijn gekoesterde kleintjes, weet dat Ik niet zal toelaten dat diegenen onder jullie die in Mijn Nieuwe Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood ondergaan – dat is Mijn Geschenk aan deze gezegende generatie. Deze overgang van de wereld waarin jullie vandaag leven, naar Mijn Nieuwe Paradijs, zal in een oogwenk gebeuren, dat is Mijn Grote Liefde voor jullie. Voor die Grote Dag, moet Ik jullie voorbereiden, zodat jullie allemaal Mijn Koninkrijk zullen erven. Ik hoef jullie deze beproevingen die jullie nu doorstaan en die nog moeten komen, niet op te leggen– dat is waar. Nochtans moet ik veel mensen voorbereiden die Mijn Woord en Mijn Barmhartigheid voor lief nemen. Hoe kan Ik jullie zuiveren, tenzij Ik jullie herinner aan de Waarheid? Alleen de Waarheid zal jullie bevrijden van de ketenen die jullie binden aan de Boze, die jullie van Mij zal wegslepen bij elke kans die hij krijgt. Hij weet dat als jullie niet reageren op Mijn Oproep om jullie rechtmatige erfenis in Mijn Koninkrijk veilig te stellen, dat hij zal winnen. Dan zullen jullie, door hem misleid, falen om jullie ziel binnen Mijn Goddelijke Barmhartigheid te verzoenen.

Alleen diegenen die Mij volgen, bij elke stap naar het Paradijs, zullen slagen om de Eeuwige Zaligheid te verkrijgen. Alstublieft, wees geduldig. Wees alert op Mijn Oproep. Duw Mij niet weg, als Ik jullie probeer te bereiken, door middel van deze Boodschappen. Leer Mij te vertrouwen, door Mijn Heilig Woord, dat jullie reeds bekend is in Mijn Vaders Boek.

Wanneer Ik over het kwaad spreek, openbaar Ik gewoon aan jullie het bedrog waarmee jullie zullen geconfronteerd worden. Het probleem met bedrog is dat het jullie blind maakt voor de Waarheid en ervoor zorgt dat jullie wegdrijven in het geloven van een geloofsovertuiging, die jullie in een valse leer zal zuigen. Als Ik het niet ben, Jezus Christus, Die wordt vereerd in deze nieuwe doctrine, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat ze niet door de Heilige Geest wordt gedicteerd.

Laat jullie hart kalm blijven, laat jullie vertrouwen dat van een kind zijn en bemin Mij gewoon, op de manier waarop Ik jullie bemin. Weersta Mijn Barmhartigheid nooit, wees nooit bang voor Mij, heb nooit een gevoel van woede tegenover Mij, vooral niet wanneer jullie in dit leven te lijden krijgen. Want spoedig zal Ik jullie naar huis brengen. Zodra de Grote Dag aanbreekt, zal de wereld geboren worden en zal een nieuw en prachtig leven jullie en al jullie dierbaren opwachten. Ieder van jullie zal aan Mij worden gebonden, zonder een vijand in zicht – zonder angst, gevaar of lijden van welke aard ook. Dus waarom Mijn Koninkrijk vrezen? Het zal jullie het geluk en de liefde brengen die jullie zochten, doorheen jullie leven op Aarde – maar die nooit echt vervuld werden, ongeacht hoeveel jullie ernaar streefden om deze gaven te bevorderen.

Mijn Grootste Gave aan jullie is Eeuwig Leven. Verwacht Mijn Gave zonder angst. Verwacht in plaats daarvan Mijn Nieuwe Koninkrijk met liefde en hoop, want er is veel om naar uit te kijken.

Jullie Jezus