1109 Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld
Dinsdag 22 april 2014, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het maakt niet uit hoe moeilijk deze Missie is, de Waarheid moet te allen tijde zegevieren.

Wat voor nut heeft het wanneer Mijn Woord verdraaid wordt? Waartoe dient het dan? Wanneer Mijn Woord en al wat Ik Ben en Zal Zijn aangepast worden om in het kraam te passen van de agenda van de mensen, dan wordt dat alles een leugen. Wat betekent Mijn dood op het Kruis, indien het niet was om jullie van zonde te verlossen? Ondanks de wreedheid van Mijn dood op het Kruis, is de betekenis voor Christenen eenvoudig. Ik verloste jullie van zonde, maar alleen wanneer jullie Mij daarom vragen. Indien jullie het Mij niet vragen, kan Ik jullie niet verlossen.

Als jullie Mij, Jezus Christus, niet aanvaarden, dan zullen jullie niet in staat zijn Mijn Barmhartigheid te zoeken. Indien jullie Mijn Barmhartigheid niet zoeken, dan zal Ik voor jullie staan en samen met jullie smeken om dat wel te doen, zo Groot is Mijn Liefde voor jullie. Ik zal als een Koning-bedelaar voor jullie staan, de zondaars. Ik zal jullie de Waarheid openbaren, totdat jullie ogen eindelijk zullen opengaan en dan zullen jullie zien. Diegenen onder jullie die dan de Waarheid zien zullen de armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie in de schuilplaats van Mijn Hart nemen. Dus net zoals zij die Mij kennen en die gered zullen zijn, een voordeel hebben, zo zal Ik aan alle zielen, van alle geloofsovertuigingen en van alle gezindten, het voordeel schenken om de Waarheid te zien nog voor Mijn Tijd gekomen is.

Herinner jullie altijd Mijn Eenvoud. Ik onderricht jullie de Waarheid op eenvoudige wijzen. Ik leerde jullie elkaar lief te hebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Indien jullie een ander liefhebben en elkaar behandelen zoals Ik jullie getoond heb, dan zullen jullie van Mij zijn. Indien jullie liefde noch respect tonen voor anderen, maar anderen veroordelen in Mijn Naam, dan kunnen jullie niet beweren aan Mij toe te behoren. Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld. Dat hoeven zij ook niet, want de liefde is de kern van al wat Ik leerde. Zonder liefde in jullie harten voor elkaar, kunnen jullie Mij niet echt liefhebben. Wanneer jullie liefde weigeren, zullen jullie Mij altijd weigeren. Wanneer jullie Mijn Woord loochenen, dan kan de Liefde van God niet in jullie hart gedijen.

Jullie Jezus