1108 - Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden.
Maandag 21 april 2014, 15.56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is erg moeilijk voor de zielen, zelfs voor diegenen met een groot geloof, om de wereld waarin zij leven in overeenstemming te brengen met dat van Mijn Koninkrijk.

De wereld, zoals ze nu is, is onverenigbaar met Mijn Koninkrijk en dit betekent dat diegenen onder jullie die Mij kennen en die Mij echt beminnen het soms pijnlijk vinden om jullie dagelijkse leven te leven. Mij te beminnen betekent het volgen van Mijn Onderrichtingen en Mij te aanroepen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de enige manier waarop jullie deel kunnen worden van Wie Ik Ben. Jullie kunnen geen deel uitmaken van Mijn Koninkrijk totdat jullie de Waarheid erkennen en aanvaarden dat de wereld nooit perfect kan zijn zolang de zonde bestaat. Zolang de mens alles volgens zijn eigen vrije wil doet, terwijl hij voortdurend verleid wordt om naar hartenlust te genieten van zijn eigen egoïstische behoeften, zal hij een slaaf blijven.

Wanneer jullie leven volgens het Woord van God, dan zullen jullie in staat zijn om de wereld te zien voor wat hij is. Jullie zullen het wonder aanschouwen dat het Mirakel van de Aarde is, die door Mijn Vader werd geschapen. Maar jullie zullen ook zien hoe de zwakheid van de mens hem van God heeft gescheiden. Zolang dat het geval is, kan de wereld zoals jullie die kennen, niet opnieuw in zijn oude Glorie hersteld worden. Daarom zullen jullie alleen echte vrede vinden wanneer Ik terugkom om jullie in het Paradijs te brengen dat Mijn Vader in het begin voor jullie schiep.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden. Er zal geen Hemel, geen Vagevuur en geen Aarde zijn – er zullen slechts twee entiteiten bestaan. Mijn Koninkrijk – waar het leven nooit zal eindigen, voor diegenen die Mij toestaan om hen in Mijn Hart te verzamelen – en de Hel voor diegenen die zich niet tot Mij zullen wenden.

Alle dingen zullen in overeenstemming zijn met Mijn Barmhartigheid en met de Heilige Wil van Mijn Vader, Die al Zijn kinderen liefheeft. Hij wil iedereen redden en wel door Mij. Ik kan diegenen die geen deel van Mijn Koninkrijk willen uitmaken, of die al Mijn inspanningen verwerpen om hen naar een schitterende glorieuze eeuwigheid te brengen, niet dwingen om Mij te volgen. Negeer Mijn Verzoeken niet om deze arme zielen te helpen.

Jullie Jezus