1106 – Er is slechts één weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus. Er is geen andere route.
Vrijdag 18 april 2014, 23.24 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan, uit de as, uit de slachting. Ik zal de teistering van de antichrist van de aardbodem wegvegen, dat beloof Ik. Ik zal de vijanden van God en diegenen die verantwoordelijk zijn voor het teweegbrengen van ellende, onrecht en lijden aan Gods kinderen, vernietigen.

Het kwaad, dat de harten van de mens vandaag in zijn greep heeft, in elk deel van de wereld, neemt verschillende vormen aan. In zijn brutale vorm, worden mensen gemarteld, vermoord en wreed gestraft. Op andere manieren moeten mensen grote ontberingen doorstaan, zoals gebrek aan voedsel, gebrek aan huisvesting en verschrikkelijke armoede, terwijl hun leiders elk recht dat van hen is absorberen. Dan zijn er de oneerlijke wetten, die de machtigen begunstigen, de rijke mensen rijker en arme mensen armer maken, waar weinig barmhartigheid of liefde getoond wordt aan mensen in grote nood. Ten slotte is er de vervolging van Christenen – Mijn volgelingen – over de hele wereld. Zij worden veracht, meer dan alle anderen, en lijden vreselijk in Mijn Naam. Christenen worden gehaat door volgelingen van de Boze, die gebruik maakt van zijn agenten om hen op verschillende manieren het zwijgen op te leggen. Veel van hun plannen hebben betrekking op censuur of op het recht om openlijk hun trouw aan Mij te verklaren. En terwijl overheden, vandaag, vastberaden de rechten van ieder ander geloof of civiele rechten zullen verdedigen, zullen ze niet buigen voor de rechten van Christenen.

Christenen zullen binnenkort worden uitgesloten van de uitoefening van hun geloof op openbare plaatsen, in scholen, in hogescholen, tot uiteindelijk in de Tempels van God. Jullie zouden kunnen zeggen – dat is toch onmogelijk – om Christenen te verhinderen hun geloof, in hun eigen kerken uit te oefenen? Dat zal gebeuren op de meest sluwe manier, waar miljoenen zullen misleid worden, waaraan weinig aandacht zal worden besteed, terwijl elk detail van het Woord zoals het nu is, zal veranderen, maar dat zal op rustige wijze passeren. Alleen diegenen die opletten zullen de wijzigingen zien en na een tijdje zal het aanvaardbaar geworden zijn om alle Christelijke kerken open te stellen om alle godsdiensten te verwelkomen, ook diegenen die niet geloven in Mij. Echter, niet alle mensen die religies volgen en die de Drie-enige God niet aanbidden, zullen in de nieuwe wereldkerk worden gedwongen. Neen. Het zullen de Christenen zijn, die zullen gedwongen worden om het heidendom te verafgoden, dat zorgvuldig zal worden gepresenteerd als een nieuwe kerk en die een nieuwe vorm van 'gemeenschap' – een kerk voor iedereen – zal omarmen waar Ik, Jezus Christus, niet zal in voorkomen.

Wanneer vanaf dit jaar Mijn Kruisen zullen beginnen te verdwijnen, terwijl Mijn Kerken, en diegenen die zeggen dat zij Mij dienen, spreken over het belang van het humanisme, zullen jullie niets horen zeggen over het belang van overgave aan Mij, Jezus Christus, jullie Verlosser. Jullie zullen daarom niet worden voorbereid op de Eeuwige Zaligheid. Het belang van het volgen van Mijn weg naar Mijn Vader zal niet worden vermeld, noch zal het belang van de Heilige Sacramenten ter sprake komen. In plaats daarvan zal men jullie vertellen over het belang van de zorg voor de behoeften en het welzijn van anderen, dat zal gebruikt worden als vervanging voor de aanbidding van Mij. Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar na verloop van tijd, zal Ik helemaal naar de kant geschoven worden. Jullie hoofden zullen met onwaarheden worden gevuld. Men zal jullie alle soorten wegen aanprijzen die nodig zijn om jullie dichter bij God te brengen. Maar elk pad dat men jullie wil doen bewandelen, zal in de tegenovergestelde richting lopen.

Weet nu, dat er maar één Waarheid is. Er is maar één weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus. Er is geen andere route.

Jullie Jezus