1105 Ė Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde zijn, zoals voorzegd
Donderdag 17 april 2014, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Verrijzenis uit de dood gebeurde met een reden. Zij vond niet plaats om gewoon Mijn Goddelijkheid te bewijzen aan diegenen die niet aanvaardden Wie Ik was. Tot op dat ogenblik echter konden de afgestorven zielen de Hemel niet binnengaan. Zij moesten wachten. Maar van zodra Mijn Opstanding plaatsvond, werd hun nieuw Leven geschonken in Mijn Koninkrijk. Mijn Verrijzenis bracht Eeuwig Leven mee voor de zielen en daarom zou de dood niet langer greep hebben op het menselijk ras.

Mijn Verrijzenis zal echt duidelijk zijn bij Mijn Tweede Komst want dan zullen alle zielen die in Mij en voor Mij stierven, eveneens opgewekt worden uit de dood en Eeuwig Leven zal hun gegeven worden. Zij zullen verrijzen met lichaam en ziel, in volkomen eenheid met de Goddelijke Wil en zij zullen leven in Mijn Nieuw Koninkrijk, wanneer de oude Aarde en de Hemelen zullen verdwijnen en een Nieuwe Wereld zal te voorschijn komen. Mijn Nieuw paradijs zal de Wereld zonder einde worden, zoals voorzegd. Alle mensen die God beminnen en die Mijn Hand van Barmhartigheid aannemen, zullen Mijn Schitterend Koninkrijk binnengaan. Dat was de Belofte die Ik deed, toen Ik Mijn aardse Lichaam overleverde aan de dood om jullie allen Eeuwig Leven te geven. Vergeet niet dat God altijd zal nakomen wat Hij belooft. Wat God voorzegd heeft aan al Zijn profeten zal gebeuren, want Hij zegt niet het ene om iets anders te doen.

God loog niet toen Hij aan Johannes vertelde dat de wereld zou verdeeld worden in de laatste dagen en Zijn Tempel vernield. Het bewind van diegenen die het Woord van God wensen te vernietigen is begonnen en de tijd voor al deze profetieŽn, zoals voorzegd aan DaniŽl en Johannes, is aangebroken. Mijn Belofte om te komen en de bokken van de schapen te scheiden staat op het punt om werkelijkheid te worden. Aan de mens zal, door Tussenkomst van de Hemel, elke vorm van hulp gegeven worden en volop gelegenheid om een laatste keuze te maken. Ofwel zal hij Mij volgen ofwel zal hij achterblijven.

Jullie Jezus