1104 – Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het Kruis.
Dinsdag 15 april 2014, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgelingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij zich herinneren hoe Mijn Liefde zich uitstrekt tot het menselijk ras.

Diegenen die Mij vervolgden en Mij vervolgens doodden, waren vol haat en hadden harten van steen. Ik stierf voor hen, ondanks hun haat, en Ik onderging een zware Doodsstrijd zodat zij konden verlost worden. Toch haten en verachten zo veel mensen Mij vandaag, op zo'n grote schaal, dat indien Ik het kwaad zou onthullen dat hun ziel verwoest, jullie niet in staat zouden zijn om overeind te blijven.

Mijn pogingen om de wereld voor te bereiden, door het Boek der Waarheid, zullen door Mijn vijanden overal bevochten worden. De ergste aanvallen zullen komen van satanische groepen, van wie velen zich voordoen als Christenen, zodat ze hun woede kunnen afreageren door te doen alsof ze hun geloof verdedigen. Dat is de manier waarop Satan zijn gewillige slachtoffers gebruikt om Mijn Werk aan te vallen. Hoe ellendig zijn hun zielen en hoe bedroefd Ben Ik, aangezien ze voortgaan met Mij te verraden, modder naar Mij te gooien en leugens over Mijn Woord te verspreiden, in een poging om zielen van Mijn Barmhartig Hart te stelen.

Ik huil Tranen van Doodsangst, tijdens deze week, omdat de tijd kort is en Ik weet dat hoe hard Ik ook probeer, vele zielen Mij nog steeds de rug zullen toekeren. Waarom haten deze zielen Mij zo? Het antwoord is omdat ze helemaal geen liefde voor Mij hebben. Velen van hen vinden het beangstigend dat de haat die ze voor Mij in hun hart voelen niet kan worden weggespoeld. Ze zijn zo bezeten door de Boze, dat ze elke minuut van hun dag doorbrengen met Mij te vervloeken.

De overgrote meerderheid van de mensen gelooft niet meer in Mij – het is slechts een klein aantal dat wel gelooft, in een oceaan van zielen waarvan de grootte zich uitstrekt van de ene kant van de Aarde naar de andere. Maar Ik beloof jullie dat Ik zo veel zielen zal verzamelen als Ik kan en omwille van de Liefde die Ik voor jullie heb, zal Ik Mijn Barmhartigheid zelfs uitstrekken naar diegenen die het niet verdienen. Hoe verwelkom Ik de goede, de liefdevolle en de zuivere zielen, die vσσr Mij komen. Ze vullen Mij met grote vreugde. Oh hoe verzachten ze Mijn Wonden. Hoe brengen ze Mij verlichting van het verdriet dat Ik doorsta voor Mijn arme zondaars, die geen idee hebben van de grote vreugde die Ik hun beloofde in Mijn Nieuwe Koninkrijk. Zoveel zielen zullen helaas de sleutel weggooien die Ik aan hen gaf voor het Eeuwig Leven – en waarvoor? Een leven zonder betekenis, een leven vol opwinding en loze beloften. Een vermoeiend leven van zwoegen, dat geen leven brengt – alleen dat wat eindigt in stof. Ik Ben jullie leven. Ik breng jullie leven. Wanneer jullie Mijn dood aan het Kruis aanvaarden en Mijn Verrijzenis erkennen, zullen jullie nooit de dood doorstaan.

Aan jullie, van deze generatie, zeg Ik dit. Jullie, die met Mij zijn, zullen de dood niet doorstaan – zelfs niet de dood van het lichaam. Diegenen die Mij verraden door de zonde, terwijl de Waarheid aan jullie wordt geschonken, zullen geen leven hebben. Dus jullie, Mijn geliefde volgelingen, mogen nooit bang zijn van deze Missie. Ik zal jullie meenemen en jullie overstelpen met al de Gaven, die Mijn Vader verlangt om jullie allen te schenken, aangezien Hij eindelijk Zijn kinderen verzamelt in het Koninkrijk dat Hij jullie beloofde toen Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om jullie zielen te redden door Mijn dood aan het Kruis. Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het Kruis. Mijn dood was jullie weg naar Eeuwig Leven. Zonder Mijn Kruis, zal de dood zegevieren voor diegenen die het verwerpen.

Jullie Jezus