1102 - Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing worden
Zaterdag 12 april 2014, 15.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer God tussenbeide komt in de wereld, door middel van Zijn uitverkoren profeten, is het Woord als een Zwaard. Het snijdt recht naar het hart en veroorzaakt een tweevoudige reactie in de ziel. Enerzijds zorgt het voor groot inzicht en begrip, maar anderzijds kan het moeilijk zijn om te aanvaarden. Dat is omdat de Waarheid nooit gemakkelijk is wanneer ze ontvangen wordt, omdat ze pijnlijk kan zijn.

In een wereld waarin Satan regeert als koning, zal de Waarheid altijd de lelijke kant tonen. Zij zal angst veroorzaken in de harten van velen. Goddeloosheid komt bijna altijd gekleed in een vernisje van kleuren, maar wanneer ze ontdaan wordt van al haar aantrekkelijke lagen, is wat overblijft een heel lelijke kern.

Veel mensen vinden het moeilijk te aanvaarden dat bepaalde handelingen of daden slecht zijn, vanwege de misleiding van de duivel. Iedere vorm van boosheid, door Satan opgeroepen, is zorgvuldig gecamoufleerd, zodat het gemakkelijk in de gedachten van de onschuldige gerechtvaardigd wordt, die zulk verachtelijk bedrog zonder wroeging zal aanvaarden. Ze zullen niets wijzer geworden zijn. Welke hoop, kunnen jullie je dan afvragen, heeft de mens als hij verleid wordt door de antichrist, die geliefd en verafgood zal worden voor zijn grote daden van naastenliefde? Het antwoord is gebed. Jullie hoop ligt in jullie gebeden want wanneer jullie om verlossing van het kwaad bidden, zal Ik aan jullie oproep gehoor geven.

Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing worden waarmee deze onschuldige zielen, die gemakkelijk misleid worden door het beest, gered kunnen worden en dan zal het Koninkrijk van Mij er zijn. Ik kom spoedig terug om Mijn Rechtmatige Troon op te vorderen en dus mogen jullie nooit de hoop verliezen.

Jullie Jezus