1101 – Moeder van Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alle dingen behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn
Vrijdag 11 april 2014, 15.22 u.

Mijn lieve kind, zeven gevallen engelen zullen deze Missie aanvallen en zij zullen trachten om Gods kinderen af te brengen van hun trouw aan Zijn Restleger. Zij zullen als engelen van het Licht verschijnen aan diegenen die zij bedriegen, terwijl zij in feite alles zijn behalve dat.

De macht van Satan is zeer sterk en zijn aanwezigheid in de wereld is duidelijk omdat hij al zijn aanhangers uitkiest om hen aan te moedigen met zijn tegenwoordigheid te pronken. Hij doet dat door middel van muziek, door religies die niet van mijn Zoon Jezus Christus zijn, en door diegenen die zich opstellen achter zogenaamde heilige groepen, die het beest aanbidden én zijn invloedssfeer op Aarde.

Kinderen, jullie moeten altijd mijn Zoon volgen door al wat Hij onderwees tijdens zijn Tijd op Aarde. Zijn Heilig Woord is onaantastbaar en dat is alles wat jullie moeten kennen indien jullie Zijn Weg naar Eeuwig Leven willen volgen. Jullie moeten zich concentreren op jullie verlangen Eeuwig Leven te winnen en daarom jullie leven leiden zoals mijn Zoon jullie heeft getoond. Aanvaard nooit iets wat twijfels werpt op Zijn Godheid. De mens die onwaarheden durft te uiten over mijn Zoon, beschikt niet over de Gave van de Heilige Geest en is daarom onwaardig om te bepalen wat mijn Zoon allemaal is.

Mijn Zoon is jullie Goddelijke Verlosser, die Zichzelf vernederde om mens te worden. Toen Hij geboren was, werd het Woord Vlees en daardoor was Jezus Christus een mens, in elk opzicht. Jezus was zoals jullie, in alle dingen behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn. De Zoon van God was gezonden om de mensheid te verlossen en ieder van jullie te redden van de dood die een gevolg is van de slavernij aan Satan. Zijn Godheid is Al-Machtig, Volmaakt Goed, Geheel Ondoorgrondelijk en Zijn Goddelijkheid verloochenen  betekent een ontkenning van de Macht van God. Wanneer jullie dat doen, verklaren jullie je trouw aan de duivel.

Kinderen, jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden en beroep doen op mij, jullie Moeder, om jullie te beschermen voor de misleidingen die men jullie zal voorhouden om jullie ertoe aan te zetten de Macht van God te ontkennen.

Kruistochtgebed (146) – Bescherming tegen misleiding

Lieve Moeder van Verlossing, behoed mij met de Genade van Bescherming tegen misleidingen, door Satan tot stand gebracht om het geloof van de Christenen te vernietigen.

Bescherm ons tegen de vijanden van God.

Behoed ons voor leugens en ketterij die gebruikt worden om onze liefde voor uw Zoon te verzwakken.

Open onze ogen voor onwaarheden, bedriegerij en elke poging die wij kunnen tegenkomen om ons te stimuleren de Waarheid te verloochenen. Amen.

Dank jullie omdat jullie luisteren naar mijn oproep om jullie te waarschuwen voor de grote verloochening die weldra over de Kerk van mijn Zoon op Aarde zal neerdalen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing