1100 – Mijn meest geachte bisschop zal voorwerp zijn van een vreselijke rechterlijke dwaling
Donderdag 10 april 2014, 17.22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart breekt omwille van de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die hun te wachten staan vanwege Mijn vijanden. Mijn meest geachte Bisschop zal voorwerp zijn van een vreselijke rechterlijke dwaling. Dan, wanneer hij tot demon zal gemaakt zijn, zullen vele van Mijn gewijde dienaren stevig worden aangepakt, mochten zij hun misnoegdheid uiten tegenover de nieuwe wetten, die niet van Mij komen en die zij in Mijn Kerken zullen geďntroduceerd zien.

Vele gewijde dienaren zullen verdwijnen en tegen hun wil in de gevangenis gezet worden. Anderen, die voor de vijand zullen gevlucht zijn, zullen nagejaagd worden en dus zullen zij zeer voorzichtig plannen moeten maken voor die komende dagen. Niet lang daarna zal het portret van de antichrist boven elk altaar hangen, terwijl elk spoor zal verwijnen van Mijn Gelaat, Mijn Kruis, de heiligen en de Sacramenten. Deze dictatuur zal vergelijkbaar zijn met degene die jullie vroeger gezien hebben in landen waar mensen vertrappeld werden. De vereerders van deze nieuwe wereldreligie zullen geacht worden te buigen voor het beeld van de antichrist. Deze vereerders zullen zichzelf zegenen voor deze gruwel, maar het zal niet het Kruisteken zijn dat zij maken – maar een soort van gebaar met de hand. Allen die voor het beest zullen buigen zullen zijn slaven worden en zullen zich keren tegen hen die weigeren hem te verafgoden. Zij zullen zelfs leden van hun eigen familie verraden en hen overleveren aan bestraffing, zozeer zal de macht van het beest zich over hen doen gelden.

Ik zal ieder van jullie, en vooral Mijn gewijde dienaren, uitrusten met een vorm van bescherming tegen de macht van het beest en Ik zal jullie bij elke stap van de weg onderrichten langsheen dit gevaarlijke pad. Ik zal jullie moedige dienaren van Mij zenden, trouwe bisschoppen, priesters en andere gewijde dienaren – allen van Mij – die Mij zullen blijven dienen. Zij zullen met Gaven gezegend zijn, wat jullie zal helpen in Mij en voor Mij te blijven, zodat jullie in staat zullen zijn deze verdrukking te verdragen, tot de dag dat Ik kom om Mijn volk te redden en mee te nemen in Mijn Koninkrijk. Vrees deze tijden niet, want zij zullen niet moeilijk zijn als jullie Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden en leren om Mij volledig te vertrouwen. Ik Zegen jullie vandaag, in de Naam van Mijn Vader en Ik draag op ieder van jullie Mijn Sterkte, Moed en Veerkracht over, want jullie zullen die nodig hebben, indien jullie ware Christenen willen blijven, trouw aan Mijn Heilig Woord.

Jullie Jezus