1098 Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren die Mijn Godheid beledigen
Dinsdag 8 april 2014, 20.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven. Neen, zij zijn diegenen die goed weten wie Ik ben, maar die Mij haten. Niet allemaal begrijpen ze waarom ze Mij haten, maar ze kunnen in twee kampen worden verdeeld.

De eerste groep houdt niet van de Waarheid. Ze genieten van het deelnemen aan zondige bezigheden, rechtvaardigen elke goddeloze daad en handeling, en voldoen alleen hun eigen lusten, ten koste van de behoeften van anderen. Ze zorgen alleen voor zichzelf en imiteren alle karaktertrekken van de duivel.
Dan zijn er diegenen die weten Wie Ik Ben en Wat Ik Ben, maar die Me volledig verwerpen, ten voordele van Satan, in wiens bekoring zij verstrikt zijn geraakt. Dat zijn de mensen die niet alleen alles zullen doen wat het tegengestelde is van wat Ik ze leerde, maar die Mij altijd zullen beledigen, bij elke gelegenheid.

Net zoals satanische aanbidding symbolen impliceert, zullen Mijn verraders Mij bespotten door dat soort goddeloze symbolen van de duivel vr Mij te plaatsen. Voor elk ritueel waaraan ze deelnemen om Satan te aanbidden, zullen ze Mijn Kruis en alles wat te maken heeft met Mijn Passie ontheiligen.  Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen. Binnenkort zullen diegenen onder jullie die oog hebben voor de Waarheid, in staat zijn om onderscheid te maken tussen diegenen die Mij werkelijk dienen en diegenen die dat niet doen.

Die gewijde dienaren die loyaal zijn tegenover Mij, zullen Mij tijdens de Goede Week eren, door hun nederige gebaren, waaronder het uitgestrekt liggen vr Mijn Heilig Kruis en het plaatsen van hun lippen met een verzegelde kus op Mijn Voeten. Hun aandacht zal geheel gericht zijn op Mij, Jezus Christus, Mijn dood aan het Kruis en Mijn Belofte om de mens van de zonde te verlossen. Maar weet dit. Vanaf de Goede Week, dit jaar, zullen de barsten te voorschijn komen en de betekenis van Mijn Kruisiging zal worden verdraaid. Nieuwe interpretaties zullen aan de gelovigen voorgesteld worden en leugens zullen uit de mond van Mijn vijanden stromen. Mijn Passie zal op een subtiele manier bespot worden en dat zal niet meteen duidelijk zijn. Maar wanneer de aandacht afgeleid wordt van Mijn dood aan het Kruis en wanneer vreemde gebaren in Mijn Kerken plaatsvinden, zullen jullie weten dat dit het begin is van de ontmanteling van Mijn Kerk op Aarde.

Wanneer Satan de mensheid aanvalt, zal hij zich altijd eerst concentreren op de familie, omdat de familie alles vertegenwoordigt wat van Mijn Vader is. Hij zal huwelijken vernietigen, de betekenis van wat het huwelijk is veranderen, abortus stimuleren, mensen verleiden tot het plegen van zelfmoord en hij zal families verdelen en kapot maken. Dan zal hij Mijn Familie Mijn Kerk op Aarde vernietigen en breken, want dat is wat hij zwoer dat hij Mij bij het laatste uur zou aandoen. Hij is al begonnen met Mijn Kerk te ontmantelen en hij zal niet stoppen, totdat ze in een hoop aan Mijn Voeten is ingestort. Mijn Vader heeft een vernietiger, in de vorm van de antichrist, toegestaan om dit te doen, maar verder kan hij niet gaan. Mijn Kerk is Mijn Familie en terwijl een groot deel van Gods kinderen zullen vertrekken om een geherstructureerde valse kerk te volgen, zullen velen zich nog steeds aan Mij vastklampen en zo kan Mijn Kerk Mijn Lichaam niet sterven.

Laat Mij alstublieft niet in de steek, Mijn geliefde volgelingen. Jullie mogen niet zwichten voor dit achterbaks gedrag. Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie jezelf herinneren aan alles wat Ik jullie geleerd heb. Aanvaard niets nieuws, wanneer het gaat om Mijn Heilig Woord. Ik zal geen enkel woord ooit goedpraten dat niet afkomstig is van Mijn Heilige Lippen. Evenmin mogen jullie dat doen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Aanvaard een nieuwe interpretatie van Mijn Woord, dat vervat is in de Heilige Schrift, en jullie zullen Mij verraden. Eens jullie dat doen, zullen jullie een hele nieuwe leer slikken, die jullie ziel zal vernietigen. Ik bemin jullie en wanneer jullie Mij echt liefhebben zullen jullie altijd trouw blijven aan Mijn Woord, dat nooit zal veranderen.

Iedereen die zegt dat hij in Mijn Naam komt al is hij een heilige dienaar, een leider in Mijn Kerk of een profeet - en die verklaart dat Mijn Woord een leugen is, is niet van Mij.

Jullie Jezus