1097 – Zij die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door verdrijving
Maandag 7 april 2014, 19.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de zaden zijn gezaaid en elk detail van het plan om de wereld op de antichrist voor te bereiden, is voltooid. Alle veranderingen die jullie zullen waarnemen in de politieke wereld en in Mijn Kerk op Aarde, hangen samen – zoals elk gebaar tussen twee landen – zoals elke wet die Gods Wetten uitdaagt. Het is geen toeval dat dergelijke wetten de wereld rond worden geďntroduceerd, met grote snelheid als nu het geval is, want zij werden zorgvuldig georganiseerd.

Nieuwe, plotselinge aankondigingen met betrekking tot het smeden van schakels tussen Staat en Kerk, waarbij hun wetten zich verstrengelen, zullen onder jullie bekend gemaakt worden. Zij die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door verdrijving. Er zal geen genade getoond worden voor hen die Mijn Kerk proberen te verdedigen, want Mijn vijanden zullen het tegenovergestelde als waarheid afkondigen. Jullie, Mijn volgelingen, zullen als ketters bestempeld worden voor het ongehoorzaam zijn aan de nieuwe regels, die weldra door Mijn Kerk zullen voorgeschreven worden. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn Kerk niet kan dwalen en zo, zelfs wanneer jullie de Waarheid hoog houden, zullen jullie geďsoleerd raken. Mijn Kerk zal nooit dwalen. Mijn gekozen leiders zullen zich nooit vergissen, maar wanneer een bedrieger de macht grijpt, moeten jullie hem niet volgen, wanneer hij verklaart dat de Waarheid een leugen is.

Door de Kracht van de Heilige Geest, zullen jullie weten, wanneer die dag aanbreekt. En op die dag, moeten jullie Mij, jullie Jezus, volgen. Bid om Mijn Moed, zodat Ik jullie kan ondersteunen, want jullie zullen stalen zenuwen nodig hebben om Mij trouw te blijven, wanneer de wereld zal gedwongen worden om plat te gaan voor de antichrist, in volledige overgave van de vrije wil.

Jullie Jezus