1096 - Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het punt te worden onthuld.
Zaterdag 5 april 2014, 18.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens moed en kracht te geven aan ieder van jullie, aan wie de Gave van onderscheiding werd gegeven om Mijn Stem te herkennen, wanneer Ik tot de wereld spreek door deze Boodschappen.

Terwijl jullie, Mijn Restant, voorwaarts oprukken, in vereniging met Mijn Kerk op Aarde, zullen jullie al snel veel mensen zien die zich terugtrekken van de Heilige Sacramenten. Dat zal jullie van streek maken en dan een kwelling worden, want binnenkort zullen ze worden ontheiligd en zullen ze niet langer dezelfde Sacramenten zijn die Ik aan de wereld gaf. Jullie mogen nooit tijd verspillen indien jullie echt geloven dat Ik met jullie spreek. Ga verzamel Mijn priesters en diegenen die reageren op Mijn Oproep. Maak jullie vervolgens klaar voor de komende jaren, zodat zij Mijn kudde kunnen voeden met het Voedsel van Leven, wanneer er geen spoor van Mijn Tegenwoordigheid zal achtergelaten zijn.

Wanneer alles wat van Mij is en Wie Ik Ben uit Mijn Kerken wordt weggenomen, dan zal alles wat overgelaten wordt, komen van al wat Ik niet ben. De vleesgeworden duivel zal Mijn Kerk binnengaan en hij zal iedereen aantasten die voor hem buigt en hem aanbidt. Hij zal zielen voor de eeuwigheid verslinden en jullie moeten te allen tijde alert blijven, want die tijden komen er aan. Stel jullie zelf niet open voor ketterij, die Mijn Kerk zal binnendringen van binnenin zowel als van buiten. Jullie worden nu voorbereid, dus moeten jullie alles volgen wat Ik jullie zal vertellen, zodat jullie Mijn Kerk kunnen redden van Mijn vijanden, in zo veel aangelegenheden als jullie kunnen.

Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het punt te worden onthuld. Wanneer Ik jullie onderricht, zullen jullie veel kracht en doorzettingsvermogen nodig hebben, want jullie vijand zal de antichrist zijn en zijn leger zal helaas groter in omvang zijn dan het Mijne. Daarom zal dat voor jullie ontmoedigend zijn maar weet dit: het zal niet de Kracht van God achter zich hebben en het zal jullie nooit overwinnen, eens jullie trouw blijven aan Mijn Woord.

Ga in vrede en wacht op Mijn instructies.

Jullie Jezus