1095 – Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen
Vrijdag 4 april 2014, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, God openbaart aan de mens geen profetieën om sensatie te wekken. Zij worden gegeven om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst in Mijn Koninkrijk, zodat zij vooraf gewaarschuwd kunnen zijn voor mogelijke gevaren voor hun zielen. Elke Tussenkomst in jullie leven, op bevel van Mijn Vader, is voor jullie eigen goed en dat van andere zielen.

Mijn Profetieën die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, zijn goed en wel begonnen. De bedriegers hebben de controle overgenomen van binnenuit, en zij zullen doorgaan met de wereld te belazeren om te geloven in een nieuwe leer – een waarin wijzigingen zijn aangebracht aan de bestaande Heilige Leer voorgeschreven door God – en die vatbaar is voor aanpassingen om gelegen te komen voor de levens van alle mensen en religies. Pas op voor het woord “oecumenisch” en voor elke poging om Mijn Kerk op Aarde te grijpen en van haar Goddelijkheid te ontdoen.

Wie knoeit met de Liturgie is geen waarachtige dienaar van Mij en toch is dat precies wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen opheffen in glorievolle lofprijzing voor de nieuwe valse leer en Alles ontkennen wat Ik aan de wereld gaf. Hun liefde voor wereldse zaken, hun verlangen om bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen doen breken met hun geloften. Zij zullen verraders worden en Mij hun rug toekeren. Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen. Spoedig daarna, wanneer de kern van Mijn Kerk ontwijd is, zullen zij alle andere Christelijke geloven verzamelen en nieuwe oecumenische sekten bedenken, wat zal leiden tot de publieke verklaring die het bestaan van de Hel zal ontkennen. Dan, achterwaarts werkend in volkomen tegengestelde richting van de Waarheid, zal aan alle gelovigen verteld worden dat zonden alleen bestaan in de ogen van wie ze als dusdanig  opvat en dat het onmogelijk is haar te vermijden omwille van de oorspronkelijke erfzonde. Daarom, zo zal men jullie zeggen, is dat niets om zich zorgen over te maken. De zonde zelf zal opnieuw gedefinieerd worden. Eens dat gebeurt is, zal alle zin voor moraliteit afsterven. Wanneer zedelijke beginselen niet langer als belangrijk beschouwd worden, dan zal de zonde onstuitbaar woekeren. De zonde zal zich verspreiden, verhevigen, totdat de maatschappij ineenstort en voor diegenen die trouw zullen blijven aan Mijn Kerk – de Ware Kerk – zal het een verschrikking zijn dat te aanschouwen.

Mensen zullen opscheppen over hun zonden, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal voorschrijven dat zonden jullie nooit zullen blokkeren of schaden in de Ogen van God. De god waar zij naar zullen verwijzen is Satan, maar dat zullen ze jullie er nooit bij vertellen. Om Mij te bespotten zullen ze jullie voorstellen aan de antichrist die geestdriftig zal ontvangen worden, omdat hij zal toegejuicht worden door de valse profeet en door hem vereerd. De antichrist zal alles doen wat Mijn Leer tegenspreekt, maar hij zal dat doen met charisma en charme. Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal zoveel mensen bedotten dat het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen naar ketterij en ellende te leiden.

Ik Ben jullie allen op die dag aan het voorbereiden. Voor velen onder jullie is het zeer moeilijk om dit nieuws te aanhoren, maar het is de Waarheid.  De Waarheid zal jullie zielen vrijmaken van de dood. Bevecht de Waarheid en er zal daaruit niets goeds voortkomen – alleen wanhoop. Voorkom dat anderen trouw blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen die op het punt staat van binnenuit Mijn Kerk opgelegd te worden aan de wereld, en jullie zullen voor de leeuwen gegooid worden. Zij die de zielen van anderen met geweld vernietigen, gaan van Mijnentwege de grootste bestraffing tegemoet.

Aanvaard de Waarheid en bereid jullie zelf voor. Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk leiden. Volg het beest en hij zal jullie en degenen die jullie meebrengen naar de vuren van de Hel leiden voor de eeuwigheid.

Jullie Jezus