1094 - Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven
Donderdag, 3 april 2014, 17:11 u.

Mijn zeer geliefde dochter, liefde is een van de krachtigste Geschenken van God. Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven. Liefde overstijgt alle kwaad, verdeeldheid en haat, want zij komt van God, Die de Almachtige is, en geen kracht van het kwaad kan haar  volledig vernietigen.

Wanneer een ziel echt dicht bij Mijn Hart is, zal Ik ze met liefde vullen. Ik zal die persoon overspoelen met deze Gave en daardoor zullen ze het onmogelijk vinden om een andere persoon te haten, ook niet diegenen die hen kwellen. De Liefde, wanneer aanwezig in een ziel, wordt door God gebruikt om andere zielen naar Zich toe te trekken. Zij wordt gebruikt om vreugde en troost te brengen aan mensen in nood en die lijden. Zij blijft echter een Genade en wordt verleend aan die zielen die gekozen worden opdat ze haar zouden delen met anderen tot Glorie van God. Oh wat een vreugde brengen deze zielen Mij wanneer ze zonder enige voorwaarde Mijn Liefde aanvaarden. Wanneer ze Mijn Aanwezigheid met een open hart verwelkomen en Mij toestaan hun ziel te overspoelen. Deze zielen worden Mijn werktuigen en zoals een goede wijn, zullen ze de zielen vullen en verzadigen van diegenen die dorsten naar Mijn Tegenwoordigheid.

Liefde is de weg waarlangs Ik met de wereld communiceer, tot de Grote Dag wanneer Ik zal komen om Mijn Koninkrijk terug te eisen. Wanneer er echte liefde aanwezig is, Ben Ik daar. Wanneer er geen liefde is, wordt Mijn Aanwezigheid teruggetrokken. Veel mensen sluiten Me uit en zijn daarom niet in staat de volheid van de Gave van Liefde te voelen, zoals het zou moeten zijn.

Ik beloof jullie allemaal dat Ik de Gave van Mijn Liefde zal verspreiden door middel van deze Missie. Mijn Liefde zal een onderscheidend kenmerk zijn en al diegenen die op Mijn Oproep reageren zullen met Mijn Liefde omhuld worden, wanneer zij dit Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (145) - Vul mij met Uw Gave van Liefde

“Liefste Jezus, vul mij, een leeg vat, met de Gave van Uw Liefde.

Overspoel mijn ziel met Uw Tegenwoordigheid.

Help mij om anderen te beminnen zoals U mij bemint.

Help mij om een werktuig te zijn van Uw Vrede, Uw Rust en Uw Barmhartigheid.

Open mijn hart altijd voor het lot van anderen en geef me de Genade om diegenen te vergeven die U verwerpen en die zondigen tegen mij.

Help mij om Uw Liefde te verkondigen door het goede voorbeeld, zoals U zou doen in mijn plaats. Amen.”

Ik zal de zielen van iedereen raken, die Me toelaten binnen te treden. Liefde zal jullie eeuwig geluk brengen. Door Mijn Liefde zonder twijfel en met een open hart te aanvaarden, zullen jullie Mij grote vreugde brengen. Mijn Gave is nu van jullie en Ik wens dat jullie de Gave van Liefde voorop plaatsen in alles wat jullie doen, vanaf deze dag. Op deze manier zullen jullie helpen om de haat, die de mensheid teistert en die afkomstig is van de satan, te verslaan. Met deze Gave van Liefde stort Ik een bijzondere Zegen over jullie heen; een Zegen die uniek en krachtig is, die jullie zullen voelen wanneer jullie dit Gebed bidden en vooral in een Kruistochtgebedsgroep, die bijzonder belangrijk is in deze Missie, Mijn Missie of Verlossing.

Jullie Jezus